More to life- samtalscafé

För dig som vill vända hinder till möjligheter och nå nya mål

För dig som vill vända hinder till möjligheter och nå nya mål

More to life-samtalscafé är för dig mellan 20-29 år som vill dela tankar och erfarenheter med andra och få nya idéer och perspektiv. Vi pratar om aktivitetsbalans och hälsofrågor; om mat, fysisk aktivitet, sömn och stress. Vi tar upp relationer, självkänsla och livskvalitet, hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop.

Du får verktygen hur man går från ord till handling och sätter upp mål och redskap som stärker dina resurser utifrån det som är viktigt för dig.

Vi träffas i grupp sex gånger på ett kafé, kvällstid. Träffarna är gratis. 

Är du intresserad?

Lämna en intresseanmälan till ida-klara.johansson@rjl.se

För mer information om More to life-samtalscafé, besök vår Facebooksida eller kontakta Ida-Klara Johansson, sektionen för folkhälsa, Region Jönköpings län, SMS 070-5905605.

Välkommen att höra av dig!

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2017-12-15
Skribent och redaktör:

Ida-Klara Johansson, sektionen för folkhälsa, Region Jönköpings län