OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Minska risken att du och andra får covid-19

Du behöver följa de allmänna råd och regler som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Träffa så få andra människor som möjligt, håll avstånd och tvätta händerna. Här kan du läsa mer.

Välj region högst upp på den här sidan, för att få information om vad som gäller där du bor.

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det kan också finnas lokala råd som du behöver följa.

Du är även skyldig att följa de regler för att undvika trängsel som kan finnas i till exempel affärer och på allmänna platser.

Genom att vaccinera dig mot covid-19 kan du minska risken att du blir allvarligt sjuk i covid-19. Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska vaccineras. Läs mer på sidan Om vaccination mot covid-19.

Jämtland Härjedalen

Regionala rekommendationer i Jämtland Härjedalen

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå i Region Jämtland Härjedalen. Därför finns det just nu regionala rekommendationerna, som en förstärkning av de allmänna rekommendationerna.

Läs mer: Förlängda regionala rekommendationer i Jämtland Härjedalen

Till toppen av sidan