1177.se

Visa vårdmottagning på 1177.se

För att en mottagning ska kunna visas som ett kontaktkort på 1177.se måste den vara ansluten till katalogtjänsten HSA. Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Det är bara mottagningar inom svensk vård eller omsorg som kan anslutas till HSA. Det kan prövas av ett särskilt råd, om det behövs.

I varje region finns det HSA-ansvariga som ser till att de mottagningar som är anslutna till regionen finns med i HSA-katalogen. De ser även till så att informationen om mottagningen är korrekt och uppdaterad.

Jämtland Härjedalen

Mottagningar som drivs av Region Jämtland Härjedalen

När det gäller mottagningar som drivs av Region Jämtland Härjedalen är det organisationen själv som ansvarar för att de är inlagda i Plexus (som är vår lokala katalog kopplat til HSA-katalogen). Att finnas med där är grundförutsättningen för att kunna synas på 1177.se. Det gäller både vård- och tandvårdsmottagningar. Plexus-administratörer finns inom alla områden och är de som registrerar och uppdaterar kontaktuppgifter i Plexus-katalogen.

Om du representerar en mottagning som drivs av Region Jämtland Härjedalen och behöver mer information om hur mottagningen kan bli synlig i Hitta vård-tjänsten på 1177.se ska du kontakta den som är huvudansvarig för Plexus och HSA-katalogen i organisationen. 

Att ansluta en privat mottagning till HSA

För att ansluta en privat mottagning behöver du anlita ett HSA-ombud. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata mottagningar som har avtal med regionen att ansluta till HSA genom regionen i stället för via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Läs mer om att ansluta sig till HSA-katalogen och om HSA-ombud.

Till toppen av sidan