1177.se

Anslutning till tjänsten för 1177:s API

Möjligheten att ansöka om API-nyckel för att spegla innehåll från 1177.se erbjuds i nuläget enbart till regioner.

API är en teknisk tjänst som kan användas för att utveckla egna tillämpningar med innehåll från 1177.se. Genom ett standardbaserat gränssnitt får du tillgång till artiklar i olika innehållskategorier. Tjänsten möjliggör att du kan spegla texter från 1177.se till dina egna plattformar.

Med hjälp av en teknisk nyckel implementerar du API-lösningen i ditt system och kan i egna kanaler spegla våra texter som vi producerar och uppdaterar. Det ger dina användare relevant och aktuell kunskap inom hälsa och vård.

Intresseanmälan för en API-nyckel

Instruktion för att använda nya API:et för syndikering för 1177.se

Du behöver gå mot adressen https://www.1177.se/api/ med en ny API-nyckel för att kunna ansluta till nya API:et då nya 1177.se är lanserad behöver man:

Anslutning

För att kunna använda API:et behöver man numera skicka med nyckeln i headern på requestet och inte i query-strängen. Läs mera här https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Authorization

 1. Nyckeln skall heta: Authorization
 2. Värdet på nyckeln skall vara:
  “ApiKey nyckelvärde”, exempel
  ”ApiKey 3c7cee9c-a184-47aa-b06a-d895b7377920”

Om man inte skickar med nyckeln eller har fel nyckel så får man felmeddelande att man inte är behörig (error code 401).

Alla artiklar/Fullhämtning

Anropet till API:et är https://www.1177.se/api/artiklar för att hämta ut alla artiklarna.

Specifik artikel

Man kan även hämta ut enskilda artiklar med sid id, till exempel https://www.1177.se/api/artiklar/17705

Regionaliserade artiklar

Man kan även hämta ut artiklar som är regionaliserade, till exempel https://www.1177.se/api/kronoberg/artiklar/

Format

Formatet på information är nästan likadant som tidigare men det finns några undantag då 1177.se är omskriven helt och hållit från början.

 1. Summary är av typen text och inte html, t.ex.

  <summary type="text">Ingress på sidan</summary>

 2. Kategorierna för sidorna kan vara nya och ändrade, t.ex.

  <category term="Liv & hälsa" />
  <category term="Reseråd och vaccinationer" />
 3. Artiklarna har numera olika informationstyper, dessa exponeras via egenskapen informationtype, t.ex.

  <informationtype xmlns="https://www.1177.se/api/ext/">Artikel</informationtype>

 4. Datumfält har nytt format, t.ex.

  <published>2019-01-16T14:39:09Z</published>
  <updated>2019-01-16T16:30:31Z</updated>
  <lastsaved xmlns="https://www.1177.se/api/ext/">2019-01-16T16:30:31Z</lastsaved>
 5. Alla artiklarna har nya id, t.ex.

  <id>urn:uuid:966e1c02-366c-46f0-8ef2-d05718d62190</id>

  eller

  <link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.1177.se/api/artiklar/17705/" />
 6. Innehållet i artikeln kommer i noden
  <content type="html">Sidans html text</content>

Eftersom den nya webbplatsen är omskriven och använder ett helt nytt ramverk och design så är det nya div-taggar och klasser på alla objekten. Innehållet är också HTML-encodat.

Ett exempel kan se ut så här:

<content type="html"><div id="react_0HLJT4986UN8T"><div data-reactroot=""><div><div class="c-chapter-container"><h2>Reseråd</h2><div><div class="c-chapter"><div><h3>Råd om mat</h3>

<div class="section body-text">

<p>Det finns ett par råd om mat och dryck som du kan följa för att försöka minska risken att få turistdiarré på resan. Men eftersom smittämnena som orsakar diarré är vanliga är det inte lätt att undvika besvär.</p></content>

Övrigt

 • Bilder och videoblock tvättas bort vid anropet till API:et.
 • Vid felaktiga in parametrar returneras 400 Bad Request
 • Publechid utgår
 • Category, vi använder enbart kategorier som är satta på sidan
Till toppen av sidan