Barn- och ungdoms­mottagningen, Östersund

Kyrkgatan 14, 831 83 Östersund

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
063-15 40 05
Öppet idag
 • 08:00 - 14:00
Telefontid idag
 • 09:00 - 11:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre09:00 - 11:00
Öppettider
 • Mån - Tor08:00 - 16:00
 • Fre08:00 - 14:00

Besöksadress:
Kyrkgatan 14, 831 83 Östersund
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Anmäl dig i god tid före besöket i huvudentrén på Östersunds sjukhus.

Följ skyltningen till barn-och ungdomsmottagningen på plan 6.

Öppenvård för barn- och ungdomar, från 0 år och fram till dagen ungdomen fyller 18 år.


Nu kan du på ett säkert sätt kontakta Barn- och ungdomsmottagningen. Via e-tjänsterna kan du avboka en bokad tid, beställa en journalkopia, förnya hjälpmedel och recept eller be att bli kontaktad av mottagningen. Allt du behöver göra är att skaffa ett personligt användarkonto, vilket du gör via länken 1177. Där kan du välja sms- eller e-post avisering så du kan se när du fått svar från mottagningen.


Du kan logga in som ombud för ditt barn, tills dess barnet fyller 13 år, via ditt e-tjänstkonto.


För ytterligare information om vår verksamhet samt telefontider, se under Vårt utbud.


Hos oss arbetar vi i ett flertal olika Team bestående av olika yrkeskategorier. Sammansättningen i de olika Teamen kan se olika ut utifrån behov. Specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, dietister, kurator och sjukgymnast kan ingå.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Barn- och ungdomsmottagningen är en specialistmottagning inom barnmedicin. Här kan du läsa om de olika specialiteter som vi behandlar och utreder sjukdomar inom.

Vi tar vi emot dig som är under 18 år – och om du är yngre än 15 år så vill vi att du har med dig din vårdnadshavare till besöket. Vi behandlar och utreder medicinska sjukdomar inom olika specialiteter som du kan läsa om nedan.

Beroende på din orsak till besöket kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla. Läs därför igenom hela kallelsebrevet noggrant.

Men om du behöver söka vård för dig eller ditt sjuka barn så ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller ringa till 1177 för rådgivning. På de flesta hälsocentraler i Jämtland Härjedalen finns det en så kallad lättakut-mottagning under vissa delar av dag.

 

 • På barnmottagningen finns ett team som är specialistutbildade inom astma, allergi, eksem och lungsjukdomar. Om du har astma så utreds och behandlas du för dina besvär och vi följer upp tills du har kontroll på din astma. Det är viktigt att du får kunskap om din astma och din behandling så du kan vara så symtomfri som möjligt.

  Vid allergi så kan det handla om födoämnesallergi eller pollen och pälsdjur. Om du har stora besvär med allergi kan du erbjudas allergivaccination som gör att du kan bli mindre allergisk.
  Vid allvarlig födoämnesallergi så behöver du oftast träffa oss i teamet regelbundet tills allergin växer bort eller är under kontroll. Ibland utförs provokationer på födoämnet för att se om din allergi försvunnit.

  Om du har eksem så får du i första hand träffa en allergisköterska som är specialist på eksem och behandling. Där kan du få gå "eksemskola" och lära dig sköta och behandla din hud på bästa sätt för att slippa klåda och eksem.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 37 52
  Telefontid: alla vardagar, kl 8-8.30
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • På barnmottagningen finns ett barnskyddsteam som är behjälplig då du som barn eller ungdom på ett eller annat vis har farit illa.

  Att fara illa kan vara att någon slår, sparkar, nyper eller skadar dig kroppsligen på andra sätt. Det kan också vara någon som hotar, hånar, nedvärderar, fryser ut, är elak eller kränker dig. Det kan också handla om sexuella övergrepp. Det kan också vara att du inte får tillräckligt med omsorg-till exempel inte får mat, kläder, sjukvård, utbildning och omtanke.

  Om du mår dåligt eller om något känns fel, berätta det för en vuxen som du litar på som kan se till att du får den hjälp du behöver. Det kan vara en förälder, lärare, en kompis mamma, en tränare, en släkting eller annan vuxen. Du ska inte vara ensam med det jobbiga.

  Du kan också få stöd hos Bris, Barnens rätt i samhället

 • På Dagvården utreder och behandlar vi dig som har blod-och cancersjukdomar. Det kan till exempel handla om blodbrist, leukemi och andra cancersjukdomar. Utredning och behandling sker oftast i samarbete med Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 32 89, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

   

 • På dagvården vistas barn och ungdomar som inte kräver dygnet-runt-vård, men behöver mer vård än ett vanligt mottagningsbesök kan erbjuda.

  Till dagvården kommer barn och ungdomar som har cancer, olika mag-tarmsjukdomar eller sjukdomar som påverkar hormonerna i kroppen. Vi hjälper även barn som får vård inom till exempel ortopedi och kirurgi. Personalen på dagvården ger olika behandlingar, gör undersökningar och provtagningar. Det kan vara inför operationer eller inför annan vård och behandling.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 32 89, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • På barn- och ungdomsmottagningen finns det ett barndiabetesteam, som består av diabetessköterskor, läkare, kurator och dietist. Vårt mål är att du ska kunna leva ett så likt liv som dina jämnåriga som möjligt. Därför är det viktigt att du kommer på regelbundna besök hos oss. Vi arbetar enligt nationella riktlinjer och är anslutna till SWEDIABKIDS, ett nationellt register för barn- och ungdomsdiabetes.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 37 72, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

  Webbsida för patienter/anhöriga: www.regionjh.se/barndiabetes

 • Kontakt:
  Telefonnummer: 063–15 33 87 eller 063–15 39 41, röstbrevlåda

 • På barn- och ungdomsmottagningen i Östersund finns hjärtmottagning. Där jobbar specialistutbildade barnsjuksköterskor och läkare. I teamet ingår även dietist och kurator. Här utreds och behandlas du som har medfödda hjärtfel, ärftliga hjärtsjukdomar samt förvärvade hjärtsjukdomar. Undersökningar av hjärtat kan utföras bland annat med ultraljudsundersökning och EKG.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 40 05
  Telefontid: alla vardagar, kl 9-11
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Här utreds och behandlas barn som har tillfälliga eller kroniska infektioner på olika ställen i kroppen. Vissa infektioner kan även vara smittspårningsskyldiga och faller under smittskyddslagen. Då måste man ta reda på var smittan kommer ifrån och förhindra att ytterligare personer drabbas av smitta. Exempel på smittspårningsskyldiga sjukdomar kan vara mässling samt hepatit A, B och C (gulsot).

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 40 05
  Telefontid: alla vardagar, kl 9-11
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • På barnmottagningen utreder och behandlar vi dig som har neurologiska sjukdomar och tillstånd som kramper, epilepsi och medfödda nervsjukdomar. Vi är ett team som består av läkare och barnsjuksköterska som är specialistutbildad inom området.

  Kontakt
  Telefonnummer: 063-15 43 99, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Om du har långvarig smärta som är svår att behandla så kan du få hjälp av barnmottagningens smärtteam som består av läkare, psykolog, sjukgymnast, kurator och sjuksköterska.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 40 05
  Telefontid: alla vardagar, kl 9-11
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 38 03, röstbrevlåda

 • Om du har ett längre besök på dagvården så kan du besöka lekterapin. Där jobbar en lekterapeut som kan visa dig vad du kan pyssla med. Där finns även en rum för sjukhuslek där du kan förbereda dig inför en undersökning eller få hjälp om du till exempel är rädd för stick, i en så kallad "stickskola". På samma våningsplan finns även en stor balkong där du kan äta din mat eller bara komma ut i frisk luften.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 40 05
  Telefontid: alla vardagar, kl 9-11
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • På Dagvården utreds och behandlas du som har mag- och tarmsjukdomar, som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, kort tarm eller glutenintolerans. Barnläkarna som du får träffa är specialister inom mag- och tarmsjukdomar. Vid nutritionsproblematik, som svårigheter att tillgodogöra dig kosten eller om du behöver extra näring, så träffar du även en dietist.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 32 89, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Vid njursjukdomar gör vi olika utredningar, behandlingar och provtagningar via dagvården.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 32 89, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Här utreds och behandlas du om du har inflammatoriska sjukdomar i leder och rörelseapparaten som kan leda till ledsvullnad, smärta och stelhet. Vissa reumatiska sjukdomar är systemiska då flera inre organ kan bli drabbade och kan ge besvär med trötthet, feber, ledvärk, hudutslag och allmän sjukdomskänsla.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 40 05
  Telefontid: alla vardagar, kl 9-11
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Till Dagvården kommer du som ska utredas och behandlas för kortvuxenhet eller långvuxenhet. Du som gått in i pubertet för tidigt eller för sent kan också få hjälp här. BVC och skolhälsovården är de som kontrollerar din tillväxt genom barnaåren/tonåren, och de kan se om något förändras.

  Kontakt:
  Telefonnummer: 063-15 32 89, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • Har du problem med urinbesvär eller förstoppning så träffar du en barnsjuksköterska som är specialistutbildad inom kiss- och bajsproblem (uroterapeut) och ibland även en läkare. Vid njursjukdomar göra olika utredningar, behandlingar och provtagningar via dagvården.

  Kontakt
  Telefonnummer: 063-15 32 98, röstbrevlåda
  Du kan också använda våra e-tjänster för att kontakta oss.

 • På Barn- och ungdomsmottagningen tar vi hand om de patienter som, förutom kraftig övervikt, också har bakomliggande sjukdomar eller medicinska komplikationer till följd av sin övervikt. Till exempel högt blodtryck eller diabetes typ 2.

  All behandling vid övervikt och fetma handlar om att ändra vanor. Barnet behöver äta bra och lagom mycket samt röra på sig mer. Det kan gå att ändra vanor och påverka barnets vikt utan hjälp från vården, men det finns stöd att få via till exempel barnavårdscentralen (BVC), elevhälsan i barnets skola eller via en hälsocentral.

  Här finns information och tips om vad vårdnadshavare kan göra för att hjälpa barnet: Övervikt och fetma hos barn.

Till toppen av sidan