Vård och stöd för barn

Välkommen till familjecentralen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

På en familjecentral ingår barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och socialtjänst. De som arbetar på familjecentralen är till för dig och ditt/dina barn och det kostar inget att gå dit. Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer med barn 0 – 6 år. Det finns olika yrkesprofessioner som du kan vända dig till. Du kan ta upp olika frågor och funderingar som du har om ditt barn och om att vara förälder.

Barnmorskemottagning och barnavårdscentral (BVC)

På familjecentralen erbjuder barnmorskan besök under hela graviditeten och på BVC erbjuds regelbundna besök fram till barnen börjar skolan. Hos barnmorskan kan du även få råd kring preventivmedel. För besök hos barnmorska och barnsjuksköterska/distriktssköterska på barnavårdscentralen bokar du tid. Möjlighet finns att delta i särskilda föräldragrupper. Fråga efter vad som kan vara aktuellt för dig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten deltar i familjecentralens verksamhet med information och rådgivning. Genom familjecentralen kan du få kontakt med socialsekreterare om frågor som rör barn och föräldraskap. Du kan även få information om olika möjligheter till stöd kring barnet och i föräldraskapet.

Du kan själv lämna in en ansökan om stöd i kontakt med socialsekreterare.

Socialsekreterare kan också hjälpa dig med viss information och rådgivning om socialtjänstens övriga verksamhet gällande exempelvis missbruk, ekonomiskt bistånd och familjerätt.

Öppna förskolan

På öppna förskolan finns en förskollärare och en planerad verksamhet som du och ditt/dina barn kan vara med på. Det kan till exempel vara sångstund, arbete med färger och lera och utflykter.

Fika finns att köpa till självkostnadspris och det finns möjlighet att värma egen mat om du vill ta med det.

Du behöver  inte anmäla dig i förväg utan kan komma och gå när du vill under öppettiden.

Barnen kan leka tillsammans med andra barn och du som förälder kan lära känna andra föräldrar och utbyta erfarenheter om föräldraskapet, till exempel praktiska saker kring barn och barns behov samt glädjen och utmaningarna med att vara förälder. Du har ansvaret för ditt/dina barn när ni är på öppna förskolan.

För mer information och öppettider:

Besök din kommuns hemsida nedan för information om din närmaste familjecentral eller öppna förskola.

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Du kan också besöka din hälsocentral för att se vilken vård som erbjuds dig och ditt barn: Hälsocentraler i Jämtland Härjedalen.

Användbar länk för dig som söker hälso- och sjukvård och vill veta mer - 1177 på andra språk: 1177 in other languages.

Till toppen av sidan