Föräldraskap och relationen med barnet

Föräldragrupper på nätet

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

På grund av coronapandemin är många av våra fysiska föräldragrupper på Region Jämtland Härjedalens barnmorskemottagningar och BVC-enheter inställda. Vi erbjuder därför föräldraskapsstöd via nätet. På den här sidan hittar du sex filmade föreläsningar om att vara förälder.

Föräldragrupperna är till för att förbereda inför förlossning och föräldraskap. De är en möjlighet att få samtala och reflektera om föräldraskap och om barns hälsa och utveckling tillsammans med andra föräldrar.

I en serie med sammanlagt sex filmade föreläsningar lotsar personal från barnhälsovården dig genom utvecklingen hos ditt barn, från graviditet och förlossning upp till 3-årsåldern, och din parallella utveckling som förälder.

Föreläsningarna direktsänds via nätet vid sex tillfällen under 2020 och samlas på denna sida eftersom.

Tema och datum för föreläsningarna:

  • Ny i världen, 18 juni
  • Leva med barn, 2 september
  • Vad behöver små barn för att må gott, 2 november
  • Äta, växa och må gott, 12 november
  • Barnsäkerhet, infektioner och egenvård, 14 december
  • 3-åringen, 18 januari 2021

De direktsända föräldragrupperna på nätet är del av en statlig satsning för ökad tillgänglighet till föräldra- och barnhälsovården i Region Jämtland Härjedalen.

De webbsända föreläsningarna är ett komplement till fysiska föräldragrupper. Vi rekommenderar dig som blivande eller nybliven förälder att kontakta din barnmorska eller barnhälsovårdssjuksköterska för att om möjligt delta i fysiska föräldragrupper.

Till toppen av sidan