Föräldraskap och relationen med barnet

Föräldragrupper på nätet

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

På grund av coronapandemin är många av våra fysiska föräldragrupper på Region Jämtland Härjedalens barnmorskemottagningar och BVC-enheter inställda. Vi erbjuder därför föräldraskapsstöd via nätet. På den här sidan hittar du sex filmade föreläsningar om att vara förälder.

Föräldragrupperna är till för att förbereda inför förlossning och föräldraskap. De är en möjlighet att få samtala och reflektera om föräldraskap och om barns hälsa och utveckling tillsammans med andra föräldrar.

I en serie med sammanlagt sex filmade föreläsningar lotsar personal från barnhälsovården dig genom utvecklingen hos ditt barn, från graviditet och förlossning upp till 3-årsåldern, och din parallella utveckling som förälder.

Föreläsningarna direktsänds via nätet vid sex tillfällen under 2020 och samlas på denna sida eftersom.

Tema och datum för föreläsningarna:

  • Ny i världen, 18 juni
  • Leva med barn, 2 september
  • Vad behöver små barn för att må gott, 2 november
  • Äta, växa och må gott, 12 november
  • Barnsäkerhet, infektioner och egenvård, 14 december
  • 3-åringen, 18 januari 2021

De direktsända föräldragrupperna på nätet är del av en statlig satsning för ökad tillgänglighet till föräldra- och barnhälsovården i Region Jämtland Härjedalen.

De webbsända föreläsningarna är ett komplement till fysiska föräldragrupper. Vi rekommenderar dig som blivande eller nybliven förälder att kontakta din barnmorska eller barnhälsovårdssjuksköterska för att om möjligt delta i fysiska föräldragrupper.

Ny i världen

I den här filmade föreläsningen ligger fokus på den första tiden hemma efter förlossningen. Vi pratar bland annat om att sköta ett nyfött barn, om hur du kan tänka om det finns syskon hemma, om anknytning, föräldrars betydelse och ansvar och om jämställt föräldraskap. En barnmorska, en sjuksköterska och en psykolog från barnhälsovården deltar i filmen.

Leva med barn

Att bli förälder innebär ofta en stor omställning. Om du lever i en parrelation kan den ofta påverkas. Det gemensamma föräldraskapet kan bli som ett kitt som stärker relationen – men den kan också komma att förändras på ett sätt du kanske inte kunnat föreställa dig i förväg. I denna föreläsning pratar vi om friskfaktorer för dig som förälder, för parrelationen och om det vi kallar för "good enough parenting" (tillräckligt bra föräldraskap).

Vad behöver små barn för att må gott?

Små barn behöver närvarande föräldrar som spenderar tid med dem. I denna filmade föreläsning kommer vi dels att prata om vad små barn behöver och hur små barns normala utveckling kan se ut. Vi kommer även prata om hur vi som föräldrar kan stötta våra barn i deras utveckling, till exempel i balansen mellan kärlek och gränssättning. I föreläsningen deltar en sjuksköterska och en psykolog från barnhälsovården och en förskolelärare från öppna förskolan.

Äta, växa och må gott

Hälsosamma levnadsvanor är av stor betydelse för barnets utveckling och hälsa. Levnadsvanor etableras tidigt i livet och föräldrar har stort inflytande över barnets utvecklande av mat- och rörelsevanor. Det är dock inte helt lätt att få till livspusslet med små barn och det kommer vi att lyfta i denna film.

Barnsäkerhet, infektioner och egenvård

Barn har rätt till en trygg, stimulerande och säker uppväxtmiljö. När barnet växer och blir äldre förändras inte deras behov av detta. Däremot förändras deras rörelser och behov av att upptäcka saker en bit ifrån sina föräldrar. Vi behöver då finnas där som ett vägledande stöd, både genom uppmuntran men också genom vissa tydliga begränsningar. I denna föreläsning kommer vi dels att prata om detta men också om hur vi som föräldrar kan tänka om och när våra små barn blir sjuka.

3-åringen

Att vara förälder till ett barn i 3-årsåldern kan vara både roligt och krävande. Barnet prövar sin vilja mer än någonsin. Barnet gör det som en del i utvecklingen av den egna identiteten och lär sig så att umgås med andra människor och att börja förstå andras känslor och avsikter. Det är därmed inte ovanligt att man som förälder kan ha många funderingar. Denna föreläsning är till för att du som förälder ska ges chans att reflektera kring att vara förälder till ett lite äldre barn samt om barns hälsa och utveckling.

Till toppen av sidan