Senast reviderad 2018-06-04

Vad innebär ett förhöjt homocysteinvärde?

Fråga

Jag har ett förhöjt homocysteinvärde. Vad innebär det?

Svar

Mängden homocystein kan mätas i blodprov. Det finns många orsaker till att homocysteinvärdet kan vara högt, och ibland finns det inte någon förklaring.

 Här är några kända orsaker till förhöjt homocysteinvärde:

  • En nedsatt njurfunktion är den vanligaste orsaken till förhöjt homocysteinvärde. Vi får alla en nedsatt njurfunktion med åren. I de allra flesta fall har detta ingen praktisk betydelse.
  • Brist på vitamin B12, vitamin B 9 och vitamin B 6 gör att homocysteinvärdet stiger. Orsaken till B-vitaminbrist kan bero på att du inte äter tillräckligt med B-vitamin i maten eller att du har ett fel i mag-tarmkanalen som påverkar hur kroppen tar upp B-vitamin.
  • Du kan få högt homocysteinvärde av olika mediciner. Bland annat diabetesmedicinen Metformin och magmedicinen Omeprazol.
  • Olika sjukdomar som till exempel låg ämnesomsättning och ledgångsreumatism kan göra att du får högt homocysteinvärde.
  • Rökning och kaffe kan höja homocysteinvärdet.

Det finns en koppling mellan högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom. Kopplingen är inte särskilt stark. Det är inte känt på vilket sätt högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom hänger ihop. Ett högt homocysteinvärde brukar inte vara farligt i sig och brukar inte ge några besvär.

Behandling

B-vitaminbristen behandlas alltid om det höga homocysteinvärdet beror på B-vitaminbrist. Då blir värdet normalt efter en tid.

Allmänt om homocystein

Det är inte så många år sen det upptäcktes att det finns sjukdomar som kan kopplas ihop med homocystein. Det forskas mycket om homocystein men i nuläget finns det mer frågor än svar. Tyvärr är det här med homocystein mycket komplicerat.

Homocystein är ett ämne som bildas i kroppen i samband med den naturliga förbränningen. Vi äter mat och maten omvandlas till energi i kroppen. I samband med omvandlingen uppstår bland annat homocystein.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är kunskapen inte tillräcklig i dagsläget för att kunna ge några allmänna råd när det gäller förhöjt homocysteinvärde. Men om det finns B-vitaminbrist med i bilden så bör den behandlas.

 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin