Senast reviderad 2015-06-04

Vad innebär ett förhöjt homocysteinvärde?

Fråga

Jag har ett förhöjt homocysteinvärde. Vad innebär det?

Svar

Mängden homocystein kan mätas i blodet. Det finns många orsaker till att homocysteinvärdet kan vara högt, och ibland finns det inte någon förklaring.

Några kända orsaker är:

  • Brist på vitamin B12, vitamin B9 och antagligen även vitamin B6, då stiger homocysteinvärdet. Orsaken till B-vitaminbrist kan bero på att man inte äter tillräckligt med B-vitamin eller att man har olika fel i mag-tarmkanalen.
  • Man kan också få högt homocysteinvärde av en del mediciner, bland annat antibiotika och magmedicinerna Lanzo och Losec.

  • En nedsatt njurfunktion är kanske den vanligaste orsaken till förhöjt homocysteinvärde. Vi får alla en nedsatt njurfunktion med åren. I de allra flesta fall har detta ingen praktisk betydelse.

  • Det finns också en koppling mellan högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom. Kopplingen är inte särskilt stark. Det är inte känt på vilket sätt högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom hänger ihop.

Behandling

Om det höga homocysteinvärdet beror på B-vitaminbrist, så behandlas alltid B-vitaminbristen. Då blir värdet normalt efter en tid.

För övrigt pågår diskussioner om att ett högt homocysteinvärde alltid ska behandlas med B-vitaminer oavsett vad orsaken är. Det finns ännu inte svar på om detta lönar sig. I dagsläget är det nog så att en del läkare tror att det lönar sig och behandlar med B-vitamin. Andra läkare däremot påpekar att det inte finns några bevis för att det lönar sig och behandlar inte. Studier pågår för att kunna besvara dessa frågor.

Allmänt om homocystein

Det är inte så många år sen det upptäcktes att det finns sjukdomar som kan kopplas ihop med homocystein. Det forskas mycket om homocystein men i nuläget finns dock mer frågor än svar. Tyvärr är det här med homocystein mycket komplicerat.
Homocystein är ett ämne som bildas i kroppen i samband med den naturliga förbränningen. Vi äter ju mat och maten omvandlas till energi i kroppen. I samband med omvandlingen uppstår en massa biprodukter och homocystein är en av dem.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är kunskapen inte tillräcklig i dagsläget för att kunna ge några allmänna råd när det gäller förhöjt homocysteinvärde. Men om det finns B-vitaminbrist med i bilden så bör den behandlas.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin