Senast reviderad 2016-11-25

Vad är rakit?

Fråga

Vad är rakit och vilka symtom får man?

Svar

Rakit är ett sjukdomstillstånd som innebär att kalcium inte lagras i skelettet på vanligt sätt under tillväxten. För att detta ska kunna ske krävs tillräckligt med kalcium i blodet. Detta kräver i sin tur tillräckligt med D-vitamin. D-vitaminet påverkar cellerna i tarmslemhinnan så upptaget av kalcium från tarminnehållet underlättas. Mer om vitaminer och mineraler som är viktiga för kroppen kan du läsa här.

I vårt land får barn D-vitaminer i form av D-droppar. Det får alla småbarn gratis från barnavårdscentralerna. Kosten innehåller också vanligtvis tillräckligt med kalcium, och rakit är därför mycket ovanligt i Sverige. Men rakit är fortfarande vanligt i fattiga länder.

De skelettdelar som påverkas blir mjukare och ojämna. Typiskt hos barn som har rakit är ojämnheter framtill på revbenen, så kallad rosenkrans. Dessutom har de ojämnheter vid handlederna och vid fotknölarna. Barnen är också ofta hjulbenta och har lättare att få benbrott. Ofta syns skador i emaljen på de permanenta tänderna. De kan också få allmänna symtom som svaghet, ökad känslighet för infektioner.

Rakit kan även förekomma vid andra sjukdomar som påverkar mängden kalcium i blodet. Till exempel om kalciumupptaget är påverkat av sjukdomar i tarmen, eller vid njursjukdomar.

Rakit innebär att det är ett skelett under tillväxt som påverkas. Trots det kan även vuxna få det i samband med kalciumbrist även om inte symtomen blir desamma. Tillståndet ger då så kallad osteomalaci som kan orsaka skelettsmärtor och ömhet, men även ökad risk för benbrott.

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin