Läkemedel vid pollenallergi

Skriv ut (ca 10 sidor)

Pollenallergi, som också kallas hösnuva, ger besvär som röda, kliande ögon, nästäppa och rinnsnuva. Det går inte att stoppa kroppens allergiska reaktioner mot pollen helt och hållet, men läkemedel kan dämpa besvären. Genom att använda läkemedel brukar det gå att leva som vanligt och vistas utomhus trots att det finns pollen i luften.

Skriv ut

Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas vid pollenallergi

  • antihistaminer
  • kortison för näsan
  • kromoner
  • kortisontabletter eller kortison i spruta
  • allergivaccination, som också kallas allergenspecifik immunterapi, ASIT

Medicinera när pollen finns i luften

Om du brukar ha besvär av pollenallergi kan du ta läkemedel under den period som pollen finns i luften. I Sverige varierar tiden för pollenspridning beroende på var i landet du är.

  • Om det är pollen från björk eller andra lövträd som du får besvär av, kan du börja ta läkemedel ungefär när löven slår ut.
  • Är det gräspollen som sätter i gång de allergiska besvären kan du börja behandla i början av juni.
  • Om du får besvär av gråbopollen kan du ta allergiläkemedel från slutet av juli.

Följ gärna pollenrapporter när du planerar medicineringen, speciellt om du reser mellan olika delar av landet.

Vilka läkemedel används?

Vilka läkemedel används?

De flesta med pollenallergi får i första hand en så kallad antihistamintablett i tablettform, att ta mer eller mindre regelbundet. Nysningar och nästäppa kan ofta dämpas av nässprej. Kliande och svullna ögon går att behandla med ögondroppar. Hostar du och har andningsbesvär med pipande andning är det kanske astmabehandling som behövs.

Ofta kan du ha flera besvär i olika delar av kroppen. Då kan du behöva till exempel antihistamintabletter, nässprej och ögondroppar samtidigt. Avsvällande läkemedel, till exempel Rinomar eller Rinexin tabletter används allt mer sällan vid allergiska besvär.

Så kallade förkylningssprejer, som till exempel Nezeril, hjälper inte mot allergiska näsbesvär. De kan istället förvärra symtomen om de används längre tid än rekommenderat.

Ibland kan det hjälpa att bara skölja och rensa näsan från pollen och andra irriterande ämnen. Du kan göra egen koksaltlösning genom att lösa ett kryddmått (= 1ml) salt i en deciliter ljummet vatten. Du kan också köpa färdig koksaltlösning eller koksaltsprej på apotek. Du kan även pröva mjukgörande nässprej med sesamolja om näsan känns torr och irriterad.

Fäll ihop

Vilka läkemedel ska jag välja?

Vilka läkemedel ska jag välja?

Vilken allergibehandling som passar bäst är olika från person till person och du kan behöva pröva dig fram.

Du som har lätta eller måttliga besvär

Den behandling som oftast är bäst att börja med är antihistaminer i tablettform som inte gör dig trött, som innehåller till exempel loratadin eller desloratadin. Exempel är Clarityn eller Aerius. De brukar hjälpa inom en timme och är effektiva mot ögonbesvär, men hjälper även bra mot nysningar och rinnsnuva. Nässprej med kortison är ofta effektivt och kan vara bra om du har mycket nästäppa. Det finns också sprej med antihistamin och kombinationspreparat med både antihistamin och kortison i sprej.

Antihistamin i form av ögondroppar är ett bra alternativ om du mest har besvär från ögonen.

Ögondroppar som innehåller kromoner kan vara ett alternativ, men då är det bra om du börjar behandlingen några dagar innan du får besvär för att läkemedlet ska hinna verka.

Nässprej med kromoner kan vara ett alternativ om du börjar behandla i tid.

Du kan behöva kombinera flera olika receptfria läkemedel. En vanlig kombination är antihistamintabletter och nässprej med kortison.

Du som har svåra besvär

Vid svårare besvär är det viktigt att du använder läkemedel regelbundet. Ibland kan du behöva använda antileukotriener i tablettform som innehåller montelukast. Exempel är Singulair. Läkemedlet har effekt i näsan och kan också användas i kombination med antihistamin.

Ibland kan du få korta kurer med kortisontabletter. Eftersom de påverkar hela kroppen mer än övriga läkemedel bör de bara tas när olika kombinationer av andra läkemedel inte hjälper.

Du som har astmabesvär behöver även läkemedel mot astma.

Allergivaccinering kan vara ett alternativ om du regelbundet använder tabletter, nässprej och ögondroppar men ändå har svåra besvär. Om du får ökade besvär med astma under pollensäsongen kan du diskutera allergivaccinering med en läkare.

Barn som är allergiska

De allra yngsta barnen har sällan besvär av pollen eftersom pollenallergi tar några år att utveckla. Det finns ändå receptfria allergiläkemedel om barn får besvär. De vanligaste antihistaminerna finns i flytande form och kan oftast användas även i låga åldrar. Det varierar från vilken ålder som de olika läkemedlen kan användas. Vissa ögondroppar kan ges till riktigt små barn om det behövs. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen angivna på förpackningen. Behöver du hjälp med att välja allergiläkemedel till barn kan du kontakta en läkare eller fråga på ett apotek.

Fäll ihop

Du som är gravid eller ammar

Du som är gravid eller ammar

Under graviditeten är det vanligt att bli mer täppt i näsan, eftersom slemhinnorna i kroppen svullnar. Om du inte har haft problem med pollenallergi tidigare kan du kontakta en barnmorska eller läkare för att diskutera om symtomen beror på pollen eller på graviditeten.

Nässprejer mot allergi

Du som är gravid eller ammar och har pollenallergi kan använda receptfri nässprej, till exempel Rhinocort Aqua som innehåller budesonid ett slags kortison.

Du kan också använda den receptfria nässprejen Lomudal Nasal som innehåller natriumkromoglikat, eller till exempel Livostin som innehåller levokabastin.

Ögondroppar mot allergi

Du som har besvär från ögonen kan använda receptfria ögondroppar mot allergi som innehåller ämnena natriumkromoglikat, till exempel Lomudal, eller levokabastin, till exempel Livostin.

Tabletter mot allergi

Erfarenheten visar att du kan använda antihistamintabletter som innehåller loratadin eller cetirizin när du är gravid.

Du kan använda loratadin när du ammar. Rådgör med barnmorska eller läkare om du behöver använda cetirizin när du ammar.

I bipacksedlarna rekommenderas inte användning under graviditet och amning på grund av begränsad erfarenhet, eftersom det inte görs läkemedelstester på gravida eller ammande kvinnor. Men numera har loratadin och cetirizin använts av ett stort antal gravida och ammande kvinnor och inget tyder på att läkemedlet skulle skada barnet. Om du känner dig osäker rådgör med läkare eller barnmorska.

Fäll ihop

Antihistaminer

Antihistaminer

Histamin är ett ämne som finns i kroppens vävnader. När du är allergisk känner kroppen igen pollen som fastnar i ögonen eller näsan, och släpper ut histamin från så kallade mastceller i slemhinnorna. Histaminet gör att en allergisk reaktion startar och du får besvär som klåda och svullnad i näsan och ögonen.

Om du tar antihistaminer minskar besvären som du får av histaminet. Det brukar räcka med att använda receptfria antihistamintabletter om du har lätta allergiska besvär.

Läkemedlet gör att du snabbt känner dig bättre. För många kan det räcka med några få doser, andra kan behöva ta läkemedlet varje dag under en större del av pollensäsongen för att vara utan besvär. Antihistaminer finns som tabletter, nässprej, ögondroppar eller i flytande form.

Antihistamintabletter fungerar ofta bra mot klåda och rinnsnuva, men betydligt sämre mot nästäppa. Läkemedlen hjälper även om du tar dem en längre period.

Biverkningar

Antihistaminer brukar ge få och lindriga biverkningar. Nässprej och ögondroppar med antihistaminer kan irritera slemhinnorna i näsan eller i ögonen när du tar läkemedlet.

Trötthet, muntorrhet och huvudvärk är angivna som biverkningar vid användning av antihistaminer. Men trötthet är inte ett stort problem med de moderna antihistaminerna.

Det är också svårt att skilja ut den trötthet som orsakas av allergi och vad som eventuellt orsakas av behandlingen.

För att slippa eller minska biverkningar kan du pröva att byta till ett annat läkemedel med antihistamin.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Du kan behöva fler läkemedel om du har en kraftig allergi och antihistamin inte lindrar besvären. Du kan också ha en vanlig förkylning som läkemedlet inte hjälper mot. Kontakta en läkare eller fråga på ett apotek om du känner dig osäker.

Antihistaminer har flera användningsområden

Vissa antihistaminer kan också användas om du har klåda av till exempel nässelutslag, eksem eller vattkoppor.

Antihistaminer kan lindra och förebygga kraftiga reaktioner på insektsbett. Vissa antihistaminer kan du också få mot åksjuka, illamående när du är gravid eller om du har sömnstörningar. Antihistaminer kan ibland också lindra oro, ångest och svår yrsel.

Upp till 70 procent av alla som är allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, till exempel äpplen och nötter. Det kallas korsallergi. För att lindra symtomen, som ofta är svullna läppar och klåda i munnen, kan du pröva att ta en antihistamintablett.

Exempel på antihistaminer som används vid pollenallergi

Fäll ihop

Kortison för näsan

Kortison för näsan

För att dämpa den allergiska inflammationen i näsans slemhinna kan du använda nässprej eller näspulver med kortison. Det gör att du får mindre besvär av rinnsnuva, nysningar, klåda och svullnader som ger nästäppa. Nässprej med kortison brukar fungera särskilt bra mot just nästäppa.

Det tar några dagar innan kortisonsprej i näsan ger full effekt. Du bör ta läkemedlet varje dag en längre period, helst hela pollensäsongen, för att den ska hjälpa så bra som möjligt.

Näspulver tar du med hjälp av en så kallad Turbuhaler, ett hjälpmedel som den är förpackad i. Läkemedlet lägger sig i ett tunt lager på slemhinnan och dämpar den allergiska reaktionen.

Viktigt

Om du är gravid eller ammar och har pollenallergi ska du i första hand använda receptfri nässprej som innehåller det verksamma ämnet budesonid som är ett slags kortison. Rådgör med en barnmorska eller läkare om du behöver använda sprejen i mer än 14 dagar.

Rådgör även med en barnmorska eller läkare om du behöver använda annat kortison för näsan när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Kortison som tas i näsan ger få biverkningar. Om du använder läkemedlet under en längre tid kan du ibland bli lite irriterad i näsan och få näsblod. Det har delvis att göra med hur du tar läkemedlet. För att undvika irritation i näsan ska sprejen riktas mot den yttre näsväggen och inte mot mellanväggen, där du är mer känslig och blöder lättare. En del personer som använder kortison kan få huvudvärk.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Behandling med kortison i näsan räcker inte alltid. Det kan bero på att du har mycket svåra besvär av allergin. Då kan det vara bra att pröva att kombinera kortison med andra läkemedel. Det kan också bero på att besvären inte orsakas av allergi utan till exempel av en infektion. Du kan kontakta en läkare eller gå till ett apotek för att få råd om allergiläkemedel inte hjälper.

Läkemedlet har flera användningsområden 

Om du är täppt i näsan och har snuva och nysningar året runt utan att du har konstaterat allergi, kan det bero på överkänsliga slemhinnor, så kallad perenn icke allergisk rinit. Då kan du använda kortison för näsan.

Kortison kan även fungera bra om du har besvär på grund av polyper i näsan. 

Exempel på kortison för näsan som används vid pollenallergi

Fäll ihop

Kromoner

Kromoner

Det är inte klarlagt hur kromoner fungerar om du har pollenallergi, men förmodligen hindrar läkemedlen så kallade mastceller i blodet från att sätta igång en allergisk reaktion. Kromoner används förebyggande mot allergi och andra överkänslighetsreaktioner. Läkemedlet verkar ganska snabbt men du behöver ta läkemedel varje dag under hela pollenperioden för att den ska hjälpa. Du får bäst resultat om du använder kromoner en tid innan pollenallergin.

Om du har pollenallergi kan du använda ögondroppar eller nässprej. Om du har astma kan du också använda kromoner som pulver eller vätska, som du andas in med hjälp av ett särskilt hjälpmedel, en så kallad inhalator.

Viktigt

Kromoner kan användas när du är gravid och ammar.

När det gäller barn finns ofta anvisningar om åldersgränser på läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker.

Biverkningar

I början av behandlingen kan en del till exempel bli lite irriterade i ögonen eller i näsan.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Ofta räcker det inte med kromoner för att slippa besvär när du har pollenallergi. Då kan du behöva byta till eller kombinera med andra läkemedel, till exempel antihistaminer.

Kromoner har fler användningsområden

Kromoner kan också användas om du har astma eller överkänslig mage.

Exempel på kromoner som används vid pollenallergi

Fäll ihop

Kortisontabletter och kortisonsprutor

Kortisontabletter och kortisonsprutor

Du kan fortfarande har mycket besvär, trots att du får behandling med antihistamin, kortison för näsan och kanske ögondroppar med antihistaminer eller kromoner. Då kan du få kortisontabletter som verkar i hela kroppen. Kortison dämpar inflammationen så att vävnaden i slemhinnan kan läka. En behandling med kortisontabletter är ofta effektiv mot de allergiska besvären.

Kortison i spruta verkar också i hela kroppen men används allt mindre, eftersom det kan ge mer biverkningar. Dessutom sitter effekten i onödigt lång tid.

Kortisontabletter tas på morgonen några dagar i rad. Om du har astma kan du använda kortison som pulver eller vätska som du andas in med hjälp av ett särskilt hjälpmedel, en så kallad inhalator.

Viktigt

Barn får bara kortisontabletter om det finns speciella skäl. Det är oftast en barnläkare som beslutar om en sådan behandling av barn är nödvändig.

Även om erfarenheten visar att det går bra att ta kortisontabletter när du är gravid eller ammar, får du oftast någon annan behandling under den perioden.

Biverkningar

Enstaka sprutor eller korta kurer med kortisontabletter ger sällan besvär. Du kan känna dig pigg av behandlingen och det är ganska vanligt att du känner dig mer hungrig än vanligt. Det är bra att undvika längre behandlingar med kortison eftersom det finns risk för biverkningar. De mängder du kan behöva under en kortvarig behandling om du har kraftig pollenallergi är däremot inte skadliga.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Om en behandling med kortison inte hjälper har du oftast besvär som inte beror på allergi. Det kan också bero på att du har en mycket kraftig allergisk reaktion.

Läkemedelsgruppen fler användningsområden

Läkemedlet används om du får en allergisk chock som till exempel vid ett getingstick. Du kan också få behandling med kortison om du har sjukdomar som ger inflammationer i kroppen, till exempel reumatism i leder, muskelreumatism, tarminflammationer eller astma. Om du har brist på hormonet kortisol kan du behandlas med kortison.

Exempel på kortisontabletter som används vid pollenallergi

Fäll ihop

Allergenspecifik immunterapi

Allergenspecifik immunterapi

Du som har haft svåra allergiska besvär kan i vissa fall behandlas med allergivaccination, som också kallas allergenspecifik immunterapi, ASIT. Vaccinering vid pollenallergi innebär att kroppens immunförsvar långsamt får vänja sig vid det slags pollen du är allergisk mot. Du får en spruta, oftast i överarmen, med små mängder av pollenliknande lösning. Först får du sprutan en gång i veckan under två till fyra månader, och sedan ökas mängden pollenlösning i varje spruta långsamt. Därefter får du en spruta var sjätte till åttonde vecka under tre till fem år.

Behandlingen ger oftast en lindring av besvären. Helt bra blir du oftast inte men effekten blir vanligen bestående. Det går att vaccinera sig mot olika slags pollen samtidigt.

Om du är allergisk mot gräs kan du få vaccinet i form av tabletter. Då tar du en tablett om dagen under minst tre år.

Viktigt

Det är bara om du brukar ha väldigt svåra allergiska besvär som du får en allergivaccination. Behandlingen är långvarig och det finns en liten risk att den kan orsaka en kraftig allergireaktion. Du vaccineras därför bara om andra allergiläkemedel inte räcker till och du har stora besvär av din allergi.

Du ska inte börja med en allergivaccination om du är gravid. Om du har påbörjat en behandling kan du fortsätta med den om dosen inte ökas.

Biverkningar

Om du får vaccin med spruta kan du bli svullen, få klåda och känna dig öm på det ställe där du får sprutan. En vanlig biverkning till allergivaccination i form av tabletter är att du blir svullen i munnen.

Ibland kan du få en akut allergisk reaktion. Risken för biverkningar är större om du är förkyld, om du har en astma som inte är välkontrollerad eller om det har gått för lång tid mellan allergivaccinationerna. Ska du vaccinera dig mot allergi får du därför alltid gå till en mottagning där det finns särskild kunskap om behandlingen. Stanna för säkerhets skull alltid kvar på mottagningen 30 minuter efter vaccinationen. Allvarliga allergiska reaktioner är ovanliga, men kan inte helt uteslutas.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

En allergivaccination brukar ha bra effekt men ibland hjälper inte allergivaccinet.

Exempel på allergivaccin som används vid pollenallergi

  • Alutard
  • Grazax

Övriga läkemedel

Det finns andra typer av läkemedel vid pollenallergi, till exempel antikolinerga läkemedel.

Atrovent Nasal är ett läkemedel som används mot rinnsnuva. Det kan till exempel användas vid pollenallergi.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 10 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-02-05
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lennart Nordvall, barnläkare och professor, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.