Tolkcentralen Halland, Varberg

Hyvelgatan 22

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0346-561 60
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag

  Stängt

   Drop-in-tid idag

   Stängt

    Fler tider och telefonnummer

    Telefontider
    • Mån - Tor09:00 - 15:30
    • Fre09:00 - 12:00
    Öppettider
    • Mån - Fre09:00 - 15:30
    Drop-in-tider
    • Mån - Tor09:00 - 15:30
    • Fre09:00 - 12:00

    Besöksadress:
    Hyvelgatan 22
    Län, kommun:
    Hallands län, Varberg
    Postadress:
    Tolkcentralen För Döva, Taltjänst, Hallands sjukhus Varberg, 432 81 Varberg

    Tolkcentralens tillfälliga lokaler: Vit villa med svart tak. Tre vita bilar parkerade framför villan.

    Tolkcentral för personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada samt tal- röst-och språkskada.

    Driftsform

    Driftsform: Region

    Tolk kan behövas för att göra kommunikation möjlig och för att öka delaktigheten i samhället. Tolkservicen är länsövergripande och kan beställas där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade.

    • Här kan du beställa och avbeställa tolk

     Detta behöver vi veta när vi tar emot en beställning:

     • Datum och tid för uppdraget
     • Plats och adress
     • Detaljer, så som vilken ingång, våning eller till exempel lokal som gäller
     • Vem vi ska tolka för
     • Vilken tolkmetod ni önskar
     • Uppdragets art
     • Särskilda önskemål
     • Vem vi kan kontakta om vi behöver komplettera uppgifterna

     Skulle det dessutom finnas dagordning, program eller annat material så tar vi tacksamt emot det i förhand.

      

    • Bildtelefon: tc.halland@t-meeting.se

     Texttelefon: 0346-830 30

     E-post: tolkcentralen@regionhalland.se

     SMS: 073-043 74 14

    • Teckenspråkstolkning
     Tolkningen sker i båda riktningarna mellan teckenspråk och talad svenska. Brukargruppen är döva och hörselskadade som har teckenspråket som sitt första språk.

     Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler.

     Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen.

     Teckenspråket är inte internationellt.

     Skrivtolkning
     Den största brukargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation.

     Tolken använder ofta en bärbar dator vid tolkningen och skriver det som sägs. Då det är flera som behöver tolk kan texten projiceras som en stor bild.

     Texten som skrivs kan inte sparas.

     I vissa sammanhang kan man även använda handskrift som tolkmetod

     Andra tolkmetoder som används är TSS -"tecken som stöd" och tydligt tal.

     Dövblindtolkning
     Tolkningen sker till brukare som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har svenskan och de som har teckenspråket som sitt första språk.

     Tolkmetoden anpassas efter önskemål och behov.

     I dövblindtolkningen ingår syntolkning och till en viss del även ledsagning.

    • Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra. Båda parter har också samma rätt att beställa tolk.

     Tänk på detta när du använder tolk:

     • Vänd dig till din samtalspartner - inte till tolken
     • Tolken är där för att göra kommunikationen möjlig, inte för att delta i kommunikationen
     • Tala som vanligt, vi tolkar i jag-form
     • Om ni är flera personer - tala en i taget
     • Lämna gärna förberedelsematerial till Tolkcentralen
     • Be tolken informera hur tolkningen ska fungera om du är osäker
     • Tänk på att hålla de bokade tiderna, annars håller inte vår planering
     • Glöm inte att avboka om det planerade mötet inte blir av
     • Tolken arbetar efter tolketiska regler och har enligt lag tystnadsplikt
    • Tolkcentralen för döva/hörselskadade i Region Halland har enligt Hälso-och sjukvårdslagen uppdraget att utföra exempelvis skrivtolkning och teckenspråkstolkning i olika vardagliga situationer. Det ska finnas möjlighet för alla att vara delaktiga i samhället.

     I uppdraget ingår även tolkning i fritids- och föreningssammanhang. Tjänsten är kostnadsfri och kräver ingen remiss. Den riktar sig till enskilda personer som är bosatta i Halland och registrerade med personnummer på Tolkcentralen.

     Registreringen av personer och uppdrag ligger till grund för statistik för uppföljning av hur resurserna inom Tolkverksamheten används. Jämförelser görs även på nationell nivå.

     Vi måste veta, när vi kommer ut till er för att tolka, att det finns personer med på mötet som är registrerade på Tolkcentralen. Redan vid tolkbeställningen kommer vi att fråga efter namnet på tolkanvändaren.

      

    • Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

     En Taltjänsttolk kan ge stöd till personer som:

     • talar otydligt
     • har svårt att hitta ord
     • har svårt att förstå tal
     • har svårt att läsa eller skriva

     Du kan få tolkstöd i de situationer du själv tycker att det behövs, till exempel vid:

     •  läkarbesök
     •  bankärenden
     •  föreningsmöten
     •  fritidsaktiviteter
     •  myndighetskontakter

      Ingen remiss behövs.

     Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar.

     Tolk kan beställas till alla sammanhang och tider på dygnet.

      

    Till toppen av sidan