Tolkcentralen Halland, Falkenberg

Vårdcentralen Falkenberg, Urmakaregatan 2, ingång C, plan 3

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

0346-561 60

Öppet idag

 • 09:00 - 12:00

Telefontid idag

 • 09:00 - 12:00

Drop-in-tid idag

 • 09:00 - 12:00

Fler tider och telefonnummer

Telefontider

 • Mån-Tor09:00 - 15:30
 • Fre09:00 - 12:00

Öppettider:

 • Mån-Tor09:00 - 15:30
 • Fre09:00 - 12:00

Drop-in-tider:

 • Mån-Tor09:00 - 15:30
 • Fre09:00 - 12:00
Besöksadress:
Vårdcentralen Falkenberg, Urmakaregatan 2, ingång C, plan 3
Län, kommun:
Hallands län, Falkenberg
Postadress:
Tolkcentralen För Döva, Taltjänst, Box 113, 31122 Falkenberg

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Från E6 avfart 51, mot centrum, rakt fram i tre rondeller, Varbergsvägen rakt fram, T-korsning höger Lasarettsvägen, första vänster Holgersgatan, första vänster Urmakaregatan Vårdcentralen, ingång C plan 3

Tolk kan behövas för att göra kommunikation möjlig och för att öka delaktigheten i samhället. Tolkservicen är länsövergripande och kan beställas där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade.

 • Här kan du beställa och avbeställa tolk

  Detta behöver vi veta när vi tar emot en beställning:

  • Datum och tid för uppdraget
  • Plats och adress
  • Detaljer, så som vilken ingång, våning eller till exempel lokal som gäller
  • Vem vi ska tolka för
  • Vilken tolkmetod ni önskar
  • Uppdragets art
  • Särskilda önskemål
  • Vem vi kan kontakta om vi behöver komplettera uppgifterna

  Skulle det dessutom finnas dagordning, program eller annat material så tar vi tacksamt emot det i förhand.

  Tänk på att du måste avboka din tolk senast klockan 12.00 dagen innan.

 • Bildtelefon: tc.halland@t-meeting.se

  Texttelefon: 0346-830 30

  E-post: tolkcentralen@regionhalland.se

  SMS: 073-043 74 14

 • Teckenspråkstolkning
  Tolkningen sker i båda riktningarna mellan teckenspråk och talad svenska. Brukargruppen är döva och hörselskadade som har teckenspråket som sitt första språk.

  Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler.

  Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen.

  Teckenspråket är inte internationellt.

  Skrivtolkning
  Den största brukargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation.

  Tolken använder ofta en bärbar dator vid tolkningen och skriver det som sägs. Då det är flera som behöver tolk kan texten projiceras som en stor bild.

  Texten som skrivs kan inte sparas.

  I vissa sammanhang kan man även använda handskrift som tolkmetod

  Andra tolkmetoder som används är TSS -"tecken som stöd" och tydligt tal.

  Dövblindtolkning
  Tolkningen sker till brukare som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har svenskan och de som har teckenspråket som sitt första språk.

  Tolkmetoden anpassas efter önskemål och behov.

  I dövblindtolkningen ingår syntolkning och till en viss del även ledsagning.

 • Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra. Båda parter har också samma rätt att beställa tolk.

  Tänk på detta när du använder tolk:

  • Vänd dig till din samtalspartner - inte till tolken
  • Tolken är där för att göra kommunikationen möjlig, inte för att delta i kommunikationen
  • Tala som vanligt, vi tolkar i jag-form
  • Om ni är flera personer - tala en i taget
  • Lämna gärna förberedelsematerial till Tolkcentralen
  • Be tolken informera hur tolkningen ska fungera om du är osäker
  • Tänk på att hålla de bokade tiderna, annars håller inte vår planering
  • Glöm inte att avboka om det planerade mötet inte blir av
  • Tolken arbetar efter tolketiska regler och har enligt lag tystnadsplikt
 • Tolkcentralen för döva/hörselskadade i Region Halland har enligt Hälso-och sjukvårdslagen uppdraget att utföra exempelvis skrivtolkning och teckenspråkstolkning i olika vardagliga situationer. Det ska finnas möjlighet för alla att vara delaktiga i samhället.

  I uppdraget ingår även tolkning i fritids- och föreningssammanhang. Tjänsten är kostnadsfri och kräver ingen remiss. Den riktar sig till enskilda personer som är bosatta i Halland och registrerade med personnummer på Tolkcentralen.

  Registreringen av personer och uppdrag ligger till grund för statistik för uppföljning av hur resurserna inom Tolkverksamheten används. Jämförelser görs även på nationell nivå.

  Vi måste veta, när vi kommer ut till er för att tolka, att det finns personer med på mötet som är registrerade på Tolkcentralen. Redan vid tolkbeställningen kommer vi att fråga efter namnet på tolkanvändaren.

  Läs mer om föreningstolkning på regionhalland.se

 • Taltjänst är ett stöd till personer med någon form av kommunikationshinder såsom röst-, tal- och språkskada. Dessa skador kan vara medfödda eller förvärvade. Du vet bäst när du behöver extra stöd.

  Du kan få tolkstöd i de situationer du själv tycker att det behövs, till exempel vid läkarbesök, bankärenden, föreningsmöten och fritidsaktiviteter. Ingen remiss behövs.

  Tolk kan beställas till alla sammanhang och tider på dygnet.

  Vi vänder oss till personer som har till exempel:

  • Afasi
  • Dysartri
  • Neurologisk sjukdom, till exempel MS, ALS, Parkinson
  • Medfödd hjärnskada, till exempel CP
  • Förvärvad hjärnskada
  • Stamning
  • Laryngektomi

   

  Läs mer om taltjänst på regionhalland.se

Tolkcentral för personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada samt tal- röst-och språkskada.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region