Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Bildundersökningar och röntgen

Bedömning av skelettmognaden

Skelettmognadsbedömning är en röntgenundersökning som ger en uppfattning om ett barns kroppsliga mognad och ålder. Undersökningen används också ibland för att uppskatta ungefär hur långt barnet kommer att bli som vuxen.

Röntgensköterskan tar en röntgenbild av barnets ena hand. Fotografi.
Röntgensköterskan tar en röntgenbild av barnets ena hand och det tar bara någon minut.

Det är svårt att bedöma skelettmognaden. När olika läkare bedömer samma bild kan deras bedömning variera med cirka ett år både uppåt och nedåt. Variationen blir ofta större ju yngre barnet är.

Till toppen av sidan