Senast reviderad 2017-09-12

Vad menas med multiresistenta bakterier?

Fråga

Vad menas med multiresistenta bakterier? Hur smittar de? Vem har störst risk att få dessa bakterier? 

Svar

Idag är det mer och mer vanligt att bakterier utvecklar resistens. Det innebär motståndskraft mot antibiotika och att det inte längre går att behandla med den sortens läkemedel. I sjukvården talas det om olika stammar av bakterier som är av samma art men som har delvis olika egenskaper. Ibland kan en bakteriestam bli motståndskraftig mot flera olika antibiotika. Då kallas den stammen multiresistent.

Antibiotikaresistens sprids snabbt

Bakterier förökar sig genom att bakteriecellen delar på sig. Det sker snabbt. En bakterie hinner dela sig flera gånger under en dag. Vid varje celldelning kan förändringar ske i arvsmassan. Det gör att de nybildade bakterierna kan få nya egenskaper. En bakterie som har en egenskap som gör att den lättare överlever kommer att få mer möjlighet att föröka sig än en som har egenskaper som gör den mindre livsduglig.

Om en bakterie utvecklat motståndskraft mot ett visst antibiotikum kommer just den bakterien att få mer möjlighet att leva vidare och ge upphov till nya bakterier i en miljö där just det antibiotikumet finns. På så sätt kan en egenskap som motståndskraft mot ett eller flera antibiotikum snabbt bli vanlig om antibiotika används mycket. Vissa bakterier kan dessutom byta arvsmassa med varandra. Allt det här gör att antibiotikaresistens sprids snabbt.

Viktigast är det egna immunförsvaret

Det viktigaste skyddet mot bakterier och andra sjukdomsframkallande organismer som virus och svampceller, är inte antibiotika utan det egna immunförsvaret. Det är ett starkt och smart försvar som på olika sätt reagerar snabbt för att förstöra bakterier som kan göra oss sjuka.

De allra flesta infektioner klarar kroppens immunförsvar av utan att vi behöver använda antibiotika. Vid vissa svårare infektioner är det däremot viktigt att sjukvården kan använda antibiotika och att de fungerar.

Smittar som andra bakterier

Resistenta bakterier smittar på samma sätt som alla andra bakterier och vem som helst kan smittas. Oftast är de resistenta bakterierna mindre sjukdomsframkallande än de vanliga antibiotikakänsliga bakterierna. Det innebär att det framför allt är personer med nedsatt motståndskraft på grund av hög ålder och andra sjukdomar som får infektioner med resistenta bakterier. En annan riskgrupp är personer som vårdas på sjukhus och som opereras.

För att minska problemet med antibiotikaresistens är det viktigt att läkare bara skriver ut antibiotika när det är nödvändigt. Det är också viktigt att använda ett antibiotikum som bara påverkar den bakterie som orsakat den sjukdom som ska behandlas.

Antibiotika som påverkar många olika bakterier, ska bara användas i situationer där de verkligen behövs. Det är också mycket viktigt att de som arbetar inom sjukvården är noggranna med hygienen så att inte personal riskerar att sprida bakterier från en person till en annan.

 

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin