Senast reviderad 2014-12-17

Jag har några frågor om Cryptosporidium.

Fråga

Jag har några frågor om Cryptosporidium som jag skulle vilja få svar på.

  • Vilka symtom får man om man smittas av parasiten?
  • Hur lång tid tar det från att man blivit smittad, tills man blir sjuk?
  • Vilken behandling behövs? 

Svar

Jag ska besvara dina frågor i turordning:

 

  • De symtom som man kan få är förutom diarré och eventuell kräkning även feber, huvudvärk, illamående och buksmärtor. Det förekommer också att den som är smittad inte får några symtom alls.
  • Inkubationstiden, det vill säga tiden från smitta tills man insjuknar är ungefär en vecka.
  • Infektion med Cryptosporidium läker utan behandling efter ett par veckor. Eventuellt kan man behöva vätskeersättning om man förlorar mycket vätska genom diarré. Vuxna brukar inte kräkas men barn gör det oftare.

 

Cryptosporidium är en sjukdom som faller under smittskyddslagen och den ska anmälas både till smittskyddsläkaren och till folkhälsomyndigheten.

Om du misstänker att du är smittad ska du ta kontakt med vårdcentralen. 

Lena Sandin Wranker, Läkare, specialist i allmänmedicin