Råd för säker vård

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Att vara patient kan upplevas som både jobbigt och utlämnande, därför är det viktigt att du känner dig trygg med den vård du får. Vårdpersonalen har den medicinska kunskapen och ansvaret för din behandling, men din kunskap om dina besvär och vanor är av stor betydelse. När du är delaktig i din vård bidrar du till att den blir säkrare.

Patientsäkerhetslagen ger dig och dina närstående mycket större utrymme att påverka den vård du får. Det är viktigt att du förstår syftet med din behandling och varför du får viss medicin. Du har rätt att få begriplig information och att ställa frågor när du inte förstår. Fråga hellre en gång för mycket. Till din hjälp har du Socialstyrelsens bok Min guide till säker vård som du kan ladda ner här eller fråga efter på din vårdcentral eller mottagning.

Visa mer

Saker du kan göra själv

Saker du kan göra själv

Tio goda råd för att själv medverka till säker vård:

1.   Förbered dig inför dina kontakter med vården
2.   Berätta om dina besvär och dina vanor
3.   Delta i besluten om din vård och behandling
4.   Fråga om din fortsatta vård och behandling
5.   Be om skriftlig information som stöd för minnet
6.   Ta gärna med en närstående om det känns bra för dig
7.   Lär känna dina läkemedel - hur de verkar och varför du ska ta dem
8.   Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
9.   Gör ett rökuppehåll inför operation
10. Säg till om något verkar fel

Fäll ihop

Synpunkter på vården

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den vårdcentral eller mottagning som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.

Patientnämnden är opartisk och fristående från hälso- och sjukvården och fungerar som en lots för dig som har synpunkter på vården.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2014-01-09
Skribent:

Malin Emmot, kommunikatör Region Halland

Manusunderlag:

Carina Werner, utvecklare Region Halland