Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som orsakar sepsis, även kallad blodförgiftning. Sjukdomen sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det via mat som tillagats vid för låg temperatur så att bakterierna i maten inte dör.

Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien.

Det brukar ta 10-14 dagar från det att du blir smittad tills du blir sjuk. Bakterierna som ger tyfoidfeber kan finnas i avföringen i flera månader efter att du har blivit frisk.

Om du får behandling för tyfoidfeber blir du nästan alltid frisk, men ibland kan inre organ bli skadade. Det finns vaccin mot tyfoidfeber.

Symtom

Om du får tyfoidfeber kan du till exempel få

  • hög feber under lång tid
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • förstoppning och sedan diarré
  • ibland små blekröda utslag på kroppen
  • bli förvirrad.

Behandling

Oftast behövs behandling på sjukhus med antibiotika. Det är viktigt att tvätta händerna efter varje toalettbesök så att andra inte smittas.

När ska du söka vård?

Om du har hög feber när du är på resa utomland ska du söka vård direkt. Det gäller även när du får hög feber efter resan.

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

 
Senast uppdaterad:
2014-12-08
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna