Loppbett

Loppor är blodsugande parasiter. Vuxna loppor är två till tre millimeter stora. Loppbett märks som små röda kliande utslag, ofta på överkroppen. Människoloppor försvinner oftast om du tvättar dig regelbundet.

Det finns många olika lopparter. Loppor lever oftast på däggdjur, men en mindre andel lever på fåglar.

Loppor har inga vingar men många arter har kraftiga bakben. Det gör att de kan hoppa långt, både från ett djur till ett annat och från djur till människor. Därmed kan de överföra infektioner från en djurart till en annan och från djur till människa.

Loppor och löss är två helt olika insektsarter.

Människoloppor och djurloppor

Människoloppan förekommer oftare utomlands än i Sverige, men är numera sällsynt i Europa. Den kan till exempel förekomma på vandrarhem där hygienen är bristfällig.

Djurloppor lever på exempelvis katter, hundar eller fåglar. Men vid brist på rätt värddjur kan de även bita andra djur eller människor. Djurloppan är betydligt vanligare än människoloppan.

Strandloppor och snöloppor

Strandloppor lever på sandstränder och kan ge bett om du vistas där. I smältande snö kan det finnas snöloppor.

Loppbett ser ut som små myggbett

Bett från loppor ger röda, starkt kliande utslag, vanligtvis på bålen. De påminner om små myggbett. Flera bett kan ibland sitta samlade med någon centimeters avstånd. Klådan kan sitta i ett tag, men betten läker alltid av sig själv.

Om husdjuren har loppor

Om dina husdjur har loppor bör du behandla djuren med receptfritt preparat mot loppor från apotek. Med preparatet följer en noggrann beskrivning av hur du genomför behandlingen. Du kan också fråga en veterinär.

Om det är svårt att bli av med djurlopporna kan du kontakta en professionell skadedjursbekämpare.

Undvik att klia på betten

Försök att inte klia på betten. Det kan förvärra klådan och om huden rivs sönder kan betten bli infekterade.

Lindra klådan

Om du har fått loppbett kan du smörja in bettstället med kylbalsam. Det kan också kännas skönt att badda med kallt vatten eller med en isbit inlindad i en tygbit.

Om det kliar mycket kan du stryka på receptfri hydrokortison-kräm. Följ bruksanvisningen som följer med förpackningen. Barn under två år ska endast behandlas med hydrokortison-kräm efter läkares ordination eller efter kontakt med BVC.

Du kan också pröva receptfri allergimedicin som kan köpas på apotek.

Undvik loppor

Loppor trivs på varma, fuktiga och smutsiga ställen där de gärna lägger ägg. I dag är vår inomhusmiljö så ren och ventilationen så god att människoloppan inte trivs.

Det bästa sättet att undvika djurloppor är att hålla hemmet och eventuella husdjur rena. Du kan hålla djurloppan borta från dig själv med hjälp av myggmedel.

Följdsjukdomar

Sjukdomar som kan överföras genom loppbett är pest och tyfus. Dessa sjukdomar finns inte längre i Sverige.

Söka vård

Om du är osäker på om det är loppbett du har fått kan du kontakta din vårdcentral.

Senast uppdaterad:
2015-02-11
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Göteborg