Fler behandlingar

Medicinsk fotvård på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Endast patienter inom riskgrupper för komplikationer kan få remiss till behandling.

Patienter med sjukdomstillstånd i foten relaterade till diabetes kan få remiss till medicinsk fotvård. Fotproblem som inte är relaterade till skada/sjukdom på foten remitteras inte till medicinsk fotvård.

Exempel på förhållanden som inte berättigar till fotvårdsremiss är hög ålder, orörlighet, övervikt, synnedsättning eller övriga problem relaterade till andra kroppsdelar än foten.

Avgift

Avgiften för fotvård efter remiss är 200 kronor. Högkostnadsskydd gäller.

Övriga 

Personer som inte remitteras till medicinsk fotvård kan söka vård vid vårdgivare med avtal eller övriga fotvårdsterapeuter. Behandlingsersättningen betalas då i sin helhet av kunden. Sjukreseersättning utges inte. 

Till toppen av sidan