Lariam

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Lariam är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria.

Lariam innehåller det verksamma ämnet meflokin.

Så här fungerar medicinen

Malaria är en sjukdom som sprids mellan människor av myggor. När myggorna sticker överför de parasiter till blodet. Det verksamma ämnet i Lariam dödar parasiterna. När man tar medicinen i förebyggande syfte dödas parasiterna innan man blir sjuk i malaria.

Hur tar man medicinen?

Lariam finns som tabletter. Medicinen är receptbelagd.

Helst ska man ta medicinen tillsammans med mat. Man sväljer medicinen med ett glas vätska.

Det är bäst att svälja tabletterna hela eftersom de smakar illa. Om man har svårt att svälja tabletterna kan man dela eller krossa dem och blanda med lite vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.

Tabletterna är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosering för att förebygga malaria

För att förebygga malaria är en vanlig dos för vuxna 1 tablett per vecka. Man ska alltid ta veckodosen på samma veckodag. Dosen till barn bestäms av läkare.

Behandlingstidens längd beror på hur länge man ska vistas i ett område där malariasmittan finns.

Man ska:

  • Börja ta medicinen helst tre veckor, men minst en vecka, innan man kommer till området. Om man börjar tre veckor innan hinner man oftast upptäcka om man får biverkningar som gör att man måste sluta med medicinen.
  • Ta medicinen varje vecka under hela vistelsen.
  • Fortsätta att ta medicinen i ytterligare fyra veckor efter att man lämnat området, för att vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.

Om man avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt finns risk för att bli sjuk i malaria.

Om man kräks inom 30 minuter efter att man har tagit medicinen tar man ytterligare en tablett. Om man kräks efter 30-60 minuter tar man en halv tablett.

Dosering vid behandling av malaria

Om man har blivit sjuk i malaria bestämmer läkaren vilken dos man ska ta.

Viktigt

Inget malarialäkemedel är absolut säkert och därför är det bra att även skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten. Myggmedel och skyddande klädsel kan vara till hjälp. Genom att sova under ett myggnät eller med en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan man försöka undvika att bli stucken.

Man kan få malaria även om man gjort allt man kan för att undvika smitta. Vid vissa typer av malaria tar det lång tid innan man får symtom, och sjukdomen bryter ut först efter flera dagar, veckor eller till och med månader efter att man blivit smittad. Om man får hög feber inom tre månader efter att man har varit i ett område där malaria finns ska man omedelbart uppsöka läkare.

Man ska berätta för läkaren om man har eller har haft epilepsi, svåra leverproblem eller psykiska besvär, till exempel depression eller ångest, eftersom man då inte ska använda Lariam för att förebygga malaria.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta medicinen tillsammans med

  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan och Rifadin
  • medel som innehåller johannesört.

Om man tar någon av dessa preparat kan effekten av Lariam minska.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan bli yra och få balansrubbningar. Andra kan få magbesvär som illamående, diarré eller ont i magen. Vissa kan få ont i huvudet eller få sömnstörningar.

Om man under den förebyggande behandlingen känner oförklarlig oro, panikattacker, depression, rastlöshet, förvirring eller om man får svårt att hålla balansen ska man sluta ta medicinen och genast kontakta läkare. Dessa symtom kan, även om det är ovanligt, leda till mer allvarliga tillstånd, exempelvis epileptiska anfall eller psykos.

Om man har tagit Lariam förut utan problem så går det sannolikt bra även nästa gång man tar medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet under första tredjedelen av graviditeten. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret under denna period. Kvinnor som kan bli gravida bör använda ett effektivt preventivmedel under förebyggande behandling med Lariam samt under tre månader efter den sista tabletten.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att en liten del av det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna