Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Blekinge

Gynekologisk cellprovtagning i Blekinge

Passar inte den tid du har fått till gynekologisk cellprovtagning?

Boka då om den direkt - det är viktigt att du kommer varje gång du kallas. Cellförändringar märks inte utan behöver upptäckas vid undersökning. De kan då enkelt behandlas.

Genom e-tjänsten för gynekologisk cellprovtagning kan du som fått kallelse till cellprovskontroll ändra eller avboka din tid. Lösenordet hittar du längst upp till höger på din kallelse.

Starta e-tjänsten för att boka tid för cellprovtagning.

Du behöver inte göra något själv för att bli kallad till gynekologisk cellprovskontroll utan du får ett brev hem när det är dags för undersökning. I Blekinge erbjuds alla kvinnor i åldrarna 23- 64 år gynekologisk cellprovskontroll. Cellprovskontrollen är numera kostnadsfri för kvinnor i alla åldrar. Tänk på att även du som är vaccinerad mot livmoderhalscancer ska komma och kontrollera dig varje gång.

Från och med 2019 görs primär HPV-analys (humant papillomvirus) från åldrarna 30 år och uppåt. Detta för att upptäcka fler cellförändringar i ett tidigare skede. Cellprovet går till på samma sätt som tidigare. Läs mer om betydelsen av cellprovet i denna foldern.

Den här texten finns även på lätt svenska.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Till toppen av sidan