Psykiatrisk akutmottagning, Karlskrona


Telefonnummer och Öppettider

0455-73 10 40

Vårt utbud

Vi hjälper och vårdar patienter som mår psykiskt dåligt.

Psykiatrisk akutmottagning

  • Vänd dig till Psykiatriska akutmottagningen om du mår akut psykiskt dåligt när de ordinarie psykiatriska mottagningarna har stängt. Öppet dygnet runt. Vi tar även emot barn när BUP har stängt.
     
  • Vänd dig till den ordinarie psykiatriska mottagningen när du blir akut psykiskt dålig dagtid. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du här:

    Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Blekinge BUP (upp till 17 år)
    Vuxenpsykiatriska mottagningar i Blekinge (från 18 år och äldre)

 

 

Psykiatrisk akutvårdsavdelning (PAKA)

På Psykiatriska akutvårdsavdelningen vårdar vi patienter som behöver psykiatrisk vård dygnet runt. Vårdtiderna är ofta relativt korta (1-7 dygn). Avdelningen har sex vårdplatser. 

Psykiatriska akutavdelningen och Psykiatiska intensivvårdsavdelningen ligger i anslutning till varandra.

Om oss

Hos oss arbetar specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och skötare. Vi har tillgång till läkare dygnet runt samt kurator vid behov.


Vi tillhör Blekinges länsgemensamma psykiatri. Vi finns i på Blekingesjukhuset i Karlskrona och tar emot patienter från hela Blekinge.

Information till besökare

Besökstider för anhöriga:
  • Mån-sön 09–20
Besöksregler:
Patienternas besökare välkomna på besökstid eller enligt överenskommelse.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.