Vårdcentralen Kisa, Kisa Kinda, Östergötlands län

Lördagsstängt from 1 januari 2014.

Öppettider

Danboms väg 2, Kisa

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Kisa, Danboms väg 2, 590 36 Kisa

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Kisa

Vårdcentralen Kisa erbjuder en god hälso- och sjukvård till alla vårdsökande som är listade på vårdcentralen. Vi strävar efter att du som patient ska känna trygghet, få en bra tillgänglighet och kontinuitet samt få ett professionellt bemötande.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej, utom till vissa specialmottagningar

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Arbetsterapin
 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnavårdscentralen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Välkommen till vårdcentralen Kisa.

Arbetsterapin

Astma- och KOL-mottagningen

Enbart tidsbokade besök
Telefon: 010-105 94 60

Barnavårdscentralen

Blodtrycksmottagningen

Enbart tidsbokade besök.
Telefon: 010-103 59 39

Telefontid: Måndag - torsdag   08.00 - 09.00

Diabetesmottagningen

Enbart tidsbokade besök

Telefon: 010-103 59 22, 010-103 59 39
Telefontid: Måndag - torsdag 08.00 - 09.00

Dietistmottagningen

Endast tidsbokade besök.
Telefon: 010-103 59 34

Distriktssköterskemottagningen

Inkontinensmottagningen

Endast tidsbokade besök.
Telefon: 010-105 94 60

Kvinnohälsan

Läkarmottagningen

Alla läkarbesök skall vara tidsbokade i förväg. Tidsbokningen sker via mottagningssköterskorna.
Telefon: 010-105 94 60

Medicinska fotvården

Enbart tidsbokade besök
Telefon: 010-103 59 36

Medicinsk mottagning för nyanlända

Mottagningen erbjuder riktade hälsoundersökningar till personer som är nyanlända i Sverige och som kommit hit som asylsökande, kvotflyktingar, anhöriganknytning eller kärleksanknytning. Hälsoundersökningarna utförs av personal från Flyktingmedicinskt centrum.

Till mottagningen

Minnesmottagningen

Telefon: 010 105 94 60

Provtagningen

Före besöket på laboratoriet måste du anmäla dig i receptionen!

Mottagning utan tidsbokning: 8:15 - 11:30 och 13:00 - 16:00
Telefon: 010-103 59 33

 Provtagning på distriktssköterskemottagningen i Rimforsa:
Tisd kl 08.30 - 11.30 i första hand för PK-prov (Waranbehandling)

Övrig provtagning efter tidsbokning telefon 010-105 94 60, vardag kl 8-9

Övrig tid hänvisas till Laboratoriet, Vårdcentralen Kisa. För att kunna upprätthålla en kvalitetssäkrad provtagning måste en del provtagning hänvisas dit.

Samtalsmottagningen

Enbart tidsbokade besök
Telefontid: 08.15-08.45
Telefon: 010-103 59 19

 

Sjukgymnastiken

Sjuksköterskemottagningen

Endast tidsbokade besök.
Telefon: 010-105 94 60

Vaccinationsmottagningen

 Vi utför resevaccinationer till dig som reser som charterturist samt en del övriga vaccinationer tex TBE (fästingburen hjärninflammation). Ring för information och tidbokning, telefon 010-105 94 60

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Kisa

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

86%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

92%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
73 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 79 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 88 av 100
89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Östergötland
88 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
72 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 82 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Östergötland
82 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

72 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
72 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 72 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
72 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 68 av 100
67 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Östergötland
68 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål