Vårdcentralen Ryd, Linköping Linköping, Östergötlands län

Öppettider

Alsättersgatan 40 A, Linköping

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Ryd

Till Vårdcentralen Ryd är alla välkomna. Vi erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård, med god kvalitet som bygger på hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Astma- och KOL mottagningen
 • Barnavårdcentralen
 • Blodtryckmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

Vårdcentralen använder ett automatiskt telefonkösystem, Tele-Q. Detta innebär att en telefonsvarare svarar när du ringer upp. Du får uppge ditt telefonnummer och får då besked om ett klockslag när en sjuksköterska kommer att ringa upp dig. 

Utöver läkare, distriktsköterskemottagning och barnavårdscentral har vårdcentralen Ryd ett antal olika specialmottagningar. Till samtliga mottagningar, utom till provtagningen, måste du ringa och boka en tid före besöket.

Astma- och KOL mottagningen

Personer listade på vårdcentralen Ryd med känd astma eller KOL kallas regelbundet till kontroller hos astmasköterskan.

Målet med verksamheten är att förebygga akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet.

Endast tidsbokade besök.

Telefonnummer: 010 - 105 9660

Ansvariga astmasköterskor: Eva Amberin och Cecilia Dalin. 

Barnavårdcentralen

Blodtryckmottagningen

Sjuksköterskemottagning för patienter med högt blodtryck, höga blodfetter eller övervikt. Innefattar blodtrycksmätning, hälsoförebyggande samtal runt kost, motion, tobak och alkohol.

Endast tidsbokade besök

Ansvarig sköterska: Linda Gustavsson.

Telefonnummer:010-105 9660 

Diabetesmottagningen

Alla personer listade på Vårdcentralen Ryd med känd typ-2 diabetes kallas regelbundet till diabetessköterska för uppföljning. Personer med typ-1 diabetes har i huvudsak sin uppföljning på EM-kliniken på Universitetssjukhuset.

Vi följer vårdprogrammet för diabetes i Östergötland som baseras på de nationella riktlinjerna. Målet med verksamheten är att förebygga akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet.

För utvärdering och utveckling av verksamheten registrerar vi fortlöpande i Nationella Diabetes Registret (NDR).

 

Mottagning: Endast tidsbokade besök
   

Telefonnummer: 010-105 9660
Ansvariga diabetessköterskor: Anna Gabrielsson, Annika Sundell

Dietistmottagningen

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid exempelvis diabetes, höga blodfetter, känslig mage (IBS), laktosintolerans. undernäring och övervikt / fetma.  Endast tidbokade besök.

Dietist:   Amanda Weimar.

Telefonnummer: 010-103 53 24

Telefontid Tisdagar och Torsdagar kl 11.30 - 12.00

Distriktssköterskemottagningen

Här kan du få hjälp med lättare åkommer så som såromläggning, borttagning av stygn, injektioner, rådgivning mm.

Endast tidbokade besök.

 

Telefonnummer: 010-105 9660

Hälsomottagningen

Vi erbjuder hälsosamtal för 75-åringar och äldre.

Vi samtalar kring din livssituation och vill på detta vis förebygga ohälsa.

Välkomna att ringa för att boka tid 010-105 9660

Inkontinensmottagningen

Information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med urinläckage.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
 

Telefonnummer: 010-105 9660
Ansvarig inkontinenssköterska: Birgitta Niskala

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska på telefonnummer 010-105 9660

Våra läkare:

 • Jerker Karlén, Specialistläkare
 • Kostantinos Ntemos, Distriktsläkare
 • Xhavit Shatri, Distriktsläkare
 • Katrin Larsson, ST-läkare
 • Elena Doroshenko, ST-läkare
 • Andreas Karlsson, ST-läkare

Medicinska fotvården

Fotvård är huvudsakligen för diabetiker och då efter remiss från läkare eller diabetessköterska.

Kontakta din diabetessköterska eller din läkare för mer information.

Provtagningen

Ingen tidsbokning  krävs för provtagning. Det måste dock finnas en beställning på vilka prover som ska tas. Anmäl dig alltid i receptionen.

Öppettider för provtagning:

Måndag - Torsdag 08.00 -16.00, Fredagar endast mellan 8.00-12.00  Lunchstängt mellan kl 12.00-13.00

Obs: Lunchstängning kan förekomma och är då mellan kl 12.00 - 13.00

 

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

Rehabsamordnare

Vid längre tids sjukdom och rehabilitering erbjuds rehabsamordning för samverkan kring rehabplanering.

Rehabsamordnaren kan stödja dig i frågor kring sjukskrivning, rehabilitering samt intyg. Rehabsamordnaren samarbetar med läkare och övriga vårdgivare.

Samt kan stödja dig i kontakten och samverka med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Rehabsamordnare vårdcentralen Ryd

Maria Millqvist 

Lena Didriksson

Telefon 010-1059660

Rökavvänjningen

Hos oss kan du få individuell rådgivning och stöd av utbildad tobaksavvänjare.

Endast tidbokade besök

Ring för att boka en tid, telefonnummer: 010-1059660

Tobaksavvänjare är Eva Amberin och Rose-Marie Magnussen 

Samtalsmottagningen

Mottagning efter överenskommelse.

Vår kurator heter Maria Lindgren och går att nå enligt nedan.

Telefontid: Måndag kl 09.00-09.30, onsdag kl 08.00-08.30 och torsdag kl 16.00-16.30

Telefonnummer: 010 - 103 53 79

Tympanometrimottagningen

Barn under 7 år kontrolleras 3 månader efter genomgången öroninflammation med tympanometri .

Man kontrollerar då att infektionen har läkt ut, då det annars kan få effekter på barnets hörsel och talutveckling. Denna undersökning görs med en enkel apparat som kontrollerar trumhinnans rörlighet. Undersökningen är smärtfri och tar bara några minuter. Barnet bör ej vara förkyld vid undersökningen.

Mottagning: Endast tidsbokade besök eller efter kallelse.

Ansvarig: Sjuksköterska Gabriella Väppling, undersköterska Rose-Marie Magnussen

Vaccinationsmottagningen

Läs mer om influensvaccination här.

 

Gardasil, vaccination mot livmoderhalscancer. Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset. 

Avgiftsfri vaccinering mot livmodershalscancer, humant papillomviurs (HPV) för flickor födda 1993- 1996 erbjuds. Du som är under 18 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett underskriven av vårdnadshavare. Mer information och samtyckesblanketter

 

Rådgivning och vaccinationer inför utlandsresan hänvisas till Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Ryd

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Uppgift saknas

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

98%
98%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes 2016-07-01 - 2016-07-31

Källa: Väntetider i vården

Generella patientomdömen

Delaktighet och involvering i primärvård

Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

67%
67%

Delaktighet och involvering i primärvård - Andel patienter som upplevt sig delaktiga och involverade i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Delaktighet och involvering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100

Emotionellt stöd i primärvård

Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

60%
60%

Emotionellt stöd i primärvård - Andel patienter som upplevt emotionellt stöd från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Emotionellt stöd

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 60 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
60 av 100

Helhetsintryck av besök i primärvård

Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

70%
70%

Helhetsintryck av besök i primärvård - Andel patienter som anger att de har ett positivt helhetsintryck av besöket i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Helhetsintryck

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100

Information och kunskap i primärvård

Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

68%
68%

Information och kunskap i primärvård - Andel patienter som upplevt att de fått information och kunskap från personalen vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Information och kunskap

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 68 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
68 av 100

Kontinuitet och koordinering i primärvård

Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

60%
60%

Kontinuitet och koordinering i primärvård - Andel patienter som upplevt kontinuitet och koordinering i sin vård vid besök i primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Kontinuitet och koordinering

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 60 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
60 av 100

Respekt och bemötande i primärvård

Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

79%
79%

Respekt och bemötande i primärvård - Andel patienter som upplevt bra bemötande och respekt i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Bemötande och respekt

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100

Tillgänglighet i primärvård

Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

83%
83%

Tillgänglighet i primärvård - Andel patienter som upplevt vården som tillgänglig i sin kontakt med primärvården. Andelen baseras på en sammanvägning av flera enkätfrågor i dimensionen Tillgänglighet

Patientenkäten genomfördes 2015

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
 • Av/omboka tid

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Tidbokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål