Vårdcentralen Ryd, Linköping Linköping, Östergötlands län

Öppettider

Alsättersgatan 40 A, Linköping

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Ryd

Till Vårdcentralen Ryd är alla välkomna. Vi erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård, med god kvalitet som bygger på hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Astma- och KOL mottagningen
 • Barnavårdcentralen
 • Blodtryckmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning.

När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskan bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Vårdcentralen använder ett automatiskt telefonkösystem, Tele-Q. Detta innebär att en telefonsvarare svarar när du ringer upp. Du får uppge ditt telefonnummer och får då besked om ett klockslag när en sjuksköterska kommer att ringa upp dig. 

Utöver läkare, distriktsköterskemottagning och barnavårdscentral har vårdcentralen Ryd ett antal olika specialmottagningar. Till samtliga mottagningar, utom till provtagningen, måste du ringa och boka en tid före besöket.

Astma- och KOL mottagningen

Personer listade på vårdcentralen Ryd med känd astma eller KOL kallas regelbundet till kontroller hos astmasköterskan.

Målet med verksamheten är att förebygga akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet.

Endast tidsbokade besök.

Telefonnummer: 010 - 105 9660

Ansvariga astmasköterskor: Eva Amberin och Cecilia Dalin.

 

Barnavårdcentralen

Blodtryckmottagningen

Sjuksköterskemottagning för patienter med högt blodtryck, höga blodfetter eller övervikt. Innefattar blodtrycksmätning, hälsoförebyggande samtal runt kost, motion, tobak och alkohol.

Endast tidsbokade besök

Telefonnummer:010-105 9660

 

Diabetesmottagningen

Alla personer listade på Vårdcentralen Ryd med känd typ-2 diabetes kallas regelbundet till diabetessköterska för uppföljning. Personer med typ-1 diabetes har i huvudsak sin uppföljning på EM-kliniken på Universitetssjukhuset.

Vi följer vårdprogrammet för diabetes i Östergötland som baseras på de nationella riktlinjerna. Målet med verksamheten är att förebygga akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet.

För utvärdering och utveckling av verksamheten registrerar vi fortlöpande i Nationella Diabetes Registret (NDR).

 

Mottagning: Endast tidsbokade besök
   

Telefonnummer: 010-105 9660
Ansvariga diabetessköterskor: Anna Gabrielsson, Annika Sundell

Dietistmottagningen

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid exempelvis diabetes, höga blodfetter, känslig mage (IBS), laktosintolerans. undernäring och övervikt / fetma.  Endast tidbokade besök.

Dietist:   Amanada Weimar

Telefonnummer: 010-103 53 24

Telefontid Tisdagar och Torsdagar kl 11.30 - 12.00

Distriktssköterskemottagningen

Här kan du få hjälp med lättare åkommer så som såromläggning, borttagning av stygn, injektioner, rådgivning mm.

Endast tidbokade besök.

 

Telefonnummer: 010-105 9660

Hälsomottagningen

Vi erbjuder hälsosamtal för 75-åringar och äldre.

Vi samtalar kring din livssituation och vill på detta vis förebygga ohälsa.

Välkomna att ringa för att boka tid 010-105 9660

Inkontinensmottagningen

Information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med urinläckage.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
 

Telefonnummer: 010-105 9660
Ansvarig inkontinenssköterska: Birgitta Niskala

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska på telefonnummer 010-105 9660

Våra läkare:

 • Mustafa Douglah, Distriktsläkare
 • Xhavit Shatri, Distriktsläkare
 • Jerker Karlén, Specialistläkare
 • Katrin Larsson, ST-läkare
 • Elena Doroshenko, ST-läkare
 • Andreas Karlsson, ST-läkare

Medicinska fotvården

Fotvård är huvudsakligen för diabetiker och då efter remiss från läkare eller diabetessköterska.

Kontakta din diabetessköterska eller din läkare för mer information.

Provtagningen

Ingen tidsbokning  krävs för provtagning. Det måste dock finnas en beställning på vilka prover som ska tas. Anmäl dig alltid i receptionen.

Öppettider för provtagning:

Måndag - Torsdag 08.00 -16.00, Fredagar endast mellan 8.00-12.00

Obs: Lunchstängning kan förekomma och är då mellan kl 12.00 - 13.00

 

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

Samtalsmottagningen

Mottagning efter överenskommelse.

Vår kurator heter Maria Lindgren och går att nå enligt nedan.

Telefontid: Måndag kl 09.00-09.30, onsdag kl 08.00-08.30 och torsdag kl 16.00-16.30

Telefonnummer: 010 - 103 53 79

Tympanometrimottagningen

Barn under 7 år kontrolleras 3 månader efter genomgången öroninflammation med tympanometri där trumhinnans rörlighet mäts.

Mottagning: Endast tidsbokade besök eller efter kallelse.

Ansvarig: Sjuksköterska Gabriella Väppling, undersköterska Rose-Marie Magnussen

Vaccinationsmottagningen.

Läs mer om influensvaccination här.

 

 Gardasil, vaccination mot livmoderhalscancer. Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset. 

Avgiftsfri vaccinering mot livmodershalscancer, humant papillomviurs (HPV) för flickor födda 1993- 1996 erbjuds. Du som är under 18 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett underskriven av vårdnadshavare. Mer information och samtyckesblanketter

 

Rådgivning och vaccinationer inför utlandsresan hänvisas till Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset

Rökavvänjningen

Hos oss kan du få individuell rådgivning och stöd av utbildad tobaksavvänjare.

Endast tidbokade besök

Ring för att boka en tid, telefonnummer: 010-1059660

Tobaksavvänjare är Eva Amberin och Rose-Marie Magnussen

 

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Ryd

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

96%
96%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

88%
88%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 88 av 100
Omdöme för mottagningen 90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 60 svar 83%
Delvis 10 svar 13%
Nej 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Östergötland
88 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 45 svar 62%
Delvis 21 svar 29%
Nej 6 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 70 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 53 svar 75%
Delvis 14 svar 20%
Nej 3 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Östergötland
82 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 68 av 100
Omdöme för mottagningen 71 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Utmärkt 22 svar 30%
Mycket bra 25 svar 34%
Bra 21 svar 29%
Någorlunda 0 svar 0%
Dålig 4 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Östergötland
68 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 44 svar 61%
Delvis 25 svar 34%
Nej 1 svar 1%
Jag behövde ingen information 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 70 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 52 svar 74%
Delvis 16 svar 22%
Nej 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 77 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 63 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Den var acceptabel 38 svar 60%
Den var något för lång 12 svar 19%
Den var alldeles för lång 2 svar 3%
Jag behövde inte vänta 8 svar 12%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 50 svar 69%
Delvis 18 svar 25%
Nej 4 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Tidbokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål