رهنمود برای شما که با فرد مبتلا به کووید-19 تماس نزدیک داشته اید

Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - dariThe content concerns Västmanland

در صورت تماس نزدیک با کسی که مبتلا به کووید-19 باشد، باید به علایم تان توجه بیشتر مبذول داشته باشید و تا حد ممکن با کمترین تعداد افراد ملاقات رو در رو داشته باشید. اگر کسی که با وی باهم زندگی میکنید، مصاب به کووید-19 باشد باید بعضی محدودیت ها و مقررات رفتاری را مراعات کنید.

اگر با فرد دچار کووید-19 همخانه هستید یا بوده اید

سر از تاریخ 1 اکتوبر برای شما که با فرد دچار کووید-19 در مرحله قابل سرایت همخانه بوده اید، محدودیت ها و مقررات رفتاری مخصوص صدق می کنند. 

  • شما باید طی مدت 7 روز پس از تاریخی که همخانه تان به آزمایش جهت تشخیص کووید-19 اقدام کرده باشد و نتیجه آزمایش مثبت باشد، از خانه کار یا تحصیل کنید (برای محصلین تحصیلات ثانوی و تحصیلات عالی صدق میکند). اطفال کودکستان، مکاتب ابتدائیه یا لیسه مخصوص برای شاگردان دارای معلولیت می توانند به رفتن به مکتب و مرکز سرگرمی های اوقات فراغت ادامه بدهند ولی از اشتراک در سرگرمی های اوقات فراغت بطور مثال تمرین ها باید خودداری کنند.
  • شما باید رئیس تان را در جریان بگذارید که شما شاید در معرض خطر مصابیت به این ویروس قرار گرفته باشید.
  • شما باید در قسمت حفظ الصحه دست ها دقت کنید.
  • شما باید روز پنجم سر از روزی که فردی که همراه با وی زندگی میکنید، به نمونه گیری و آزمایش کووید-19 اقدام کرده باشد و نتیجه آزمایش مثبت آمده باشد، برای نمونه برداری جهت آزمایش (PCR) نوبت بگیرید. این بدان معناست که اگر فرد که همراه با شما زندگی می کند، بتاریخ 1 اکتوبر به نمونه گیری جهت تشخیص کرونا اقدام نموده باشد که تشخیص کووید-19 را تایید کرده باشد، شما باید بتاریخ 6 اکتوبر (یعنی بعد از پنج روز) برای انجام آزمایش نوبت بگیرید.
  • در صورتی که شما بطور پیوسته علایم بیماری را از خود نشان ندهید و آزمایش کرونا را انجام داده باشید که در آن کووید-19 تشخیص نشده باشد، باید پس از 7 روز رهنمود سایر تماس های نزدیک را (که در زیر ارائه می گردد) مراعات کنید. سر از روزی که فرد دچار کووید-19 غیر ناقل بیماری می گردد، شما دیگر در معرض خطر مبتلا شدن به این بیماری قرار نخواهید داشت ولی شما باید طی مدت 14 روز بطور مداوم متوجه علایم باشید و توصیه های پایین را رعایت کنید.

اگر شما با فرد دچار کووید-19 تماس نزدیک داشته اید ولی همراه با وی زندگی نمی کنید

شما باید توجه بیشتر به علایمی که شاید نشانگر مصابیت به کووید-19 باشند، مبذول داشته باشید. طی مدت 14 روز پس از اینکه شما شاید در معرض خطر انتان ویروس کرونا قرار گرفته باشید، تا حد امکان با کمترین افراد تماس مستقیم برقرار نمایید. هرچند شما خود را صحتمند احساس کنید، مقررات ذیل را باید مراعات کنید:

  • شما باید تا حد ممکن با کمترین تعداد افراد تماس مستقیم برقرار نمایید و در حفظ فاصله (1,5 الی 2 متر) از افرادی که با ایشان ملاقات رو در رو می کنید، بیش از حد معمول دقت کنید.
  • شما می توانید تا زمانی که شما کاملاً صحتمند باشید، به کار، مکتب یا کودکستان بروید ولی از شما تقاضا به عمل می آید تا از اشتراک در فعالیت های اجتماعی در داخل منزل در اوقات فراغت بطور مثال ورزش در داخل ساختمان، دعوت به مهمانی و جشن ها خودداری کنید.
  • شما باید رئیس تان را در جریان بگذارید که شما شاید در معرض خطر مصابیت به این ویروس قرار گرفته باشید. در صورت امکان از خانه کار کنید.
  • در قسمت حفظ الصحه دست ها دقت کنید.

ویروس کرونا چطور سرایت می کند؟

ویروس کرونا از طریق به اصطلاح تماس مستقیم و قطره های معلق در هوا سرایت می کند. وقتی که شخصی عطسه، سرفه یا صحبت می کند قطره های آلوده در هوا ایجاد می شوند. سپس انتان به کسی که نزدیک ایستاد می باشد، انتقال می گردد. وقتی که قطره ها بالای سطوح یا اشیاء قرار می گیرند، میکروب ها از آنجا معمولاً توسط دست ها به جاهای دیگر انتقال می شوند. وقتی که شخصی بدون شستن دست ها چشم ها یا بینی اش را لمس می کند، ویروس می تواند از این طریق به داخل بدن راه پیدا کند. 

وقفه زمانی میان آلوده شدن تا بروز علایم بیماری (دوره نهفتگی) از 2 تا 14 روز متفاوت می باشد ولی معمولاً 5 روز را دربر می گیرد.

در مورد اینکه ویروس کرونا چطور سرایت می کند، بیشتر بخوانید

 در صورت ابتلا به کووید-19 کدام علایم معمول اند؟

علایم معمول کووید-19 عبارتند از تب، ریزش، سرفه، مشکلات تنفسی، گلودردی، سردردی، درد عضلات، کاهش حس ذایقه و شامعه، مشکلات شکم و اسهالات. بیشترین تعداد افراد به مریضی خفیف با علایم خفیف مبتلا می شوند، در حالیکه برخی افراد به مشکلات شدیدتر توام با مشکلات تنفسی دچار می شوند و باید در شفاخانه تحت مراقبت قرار بگیرند.

در باره علایم کووید-19 بیشتر بخوانید

در صورتی که مریضی عاید حالم گردد، چه کاری را باید انجام دهم؟

افراد در سن و سال صنف آمادگی مکتب و بالاتر

اگر شما به علایم، حتی علایم خفیف، دچار شوید باید در خانه بمانید و برای انجام آزمایش کووید-19 نوبت بگیرید. رهنمود اخذ نوبت جهت انجام معاینه را در اینجا می یابید: نمونه برداری جهت تشخیص کووید-19 در وستمانلاند. در حین انتظار به نتیجهٔ معاینه باید توصیه های را طوری که گویا شما مبتلا به کووید-19 هستید، رعایت کنید. معلومات بیشتر را هنگام نوبت گرفتن دریافت خواهید کرد.

اطفال کودکستان

به اطفال کودکستان که دچار علایم می شوند، در قدم نخست توصیه می شود که بدون انجام معاینه کووید-19 در خانه بمانند. طفل باید تا زمانی که علایم بیماری موجود باشند و یک شبانه روز بیشتر بعد از بین رفتن علایم در خانه بماند. طفل باید در طول تمام این مدت از تماس مستقیم با افراد غیر از اعضای خانواده خودداری کند.

در صورتیکه علایم خفیف در بدن طفل باقی باشند، بطور مثال سرفه خشک و ریزش اندک، طفل می تواند به کودکستان برگردد، بشرطیکه 7 روز از مریض شدن گذشته باشد.

در صورت نیاز به مراقبت در تأسیسات خدمات صحی ناشی از کووید-19 یا مریضی دیگری چه کاری را باید انجام دهم؟

در صورت نیاز به مشوره دهی در قدم نخست به مرکز خدمات صحی اولیه خویش یا 1177 مرکز مشوره دهی صحی زنگ بزنید. در صورت دچار شدن به مریضی مرگبار به 112 زنگ بزنید. مؤظفین صحی را در جریان بگذارید که شما شاید آلوده به کووید-19 باشید.

آیا این امر در صورتیکه قبلاً به کووید-19 مبتلا شده باشم، نیز صدق می کند؟

در صورتیکه شما مصابیت به کووید-19 را پشت سر گذاشته اید که آزمایش PCR گرفته شده از دهان/حلقوم/بینی مثبت باشد یا موجودیت حجرات معافیتی یا انتی بادی در آزمایش که در لابراتوار تجزیه و تحلیل شده باشد، مثبت باشد و نمونه برداری در 6 ماه اخیر صورت گرفته باشد، در آنصورت این رهنمایی ها و توصیه های مدار اعتبار نمی باشند.  به هر حال متوجه علایم باشید و در صورت مریضی تا وقتی که کاملاً صحتمند می شوید، در خانه بمانید.

اگر شما به اصطلاح «تست سریع» را انجام داده اید که یک معاینهٔ خون است که در ظرف چند ساعت نتیجه آن را حاصل می کنید، این رهنمایی ها و توصیه ها علیرغم نتیجهٔ تست سریع باز هم قابل رعایت می باشند. این امر در صورتیکه قدرت دفاعی بدن تان کاهش یافته باشد یا دچار علایم شدید شوید و نتیجتاً به مراقبت در شفاخانه محتاج شوید، نیز صدق می کند.

معلومات بیشتر در بارهٔ کووید-19 در کجا یافت می شوند؟

برای کسب معلومات بیشتر در مورد کووید-19 به صفحات در بارهٔ کووید-19 - ویروس کرونا مراجعه کنید

 

To the top of the page