Vaccinationer

Allmänt om resevaccination i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Vilka vaccinationer du behöver beror på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Alla Region Jönköpings läns vårdcentraler erbjuder resevaccination.

Vilka vaccinationer du behöver beror på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Kontakta din vårdcentral först för information om var du kan få hjälp.

Var ute i god tid, gärna sex till åtta veckor före resan. Ibland behövs flera doser av ett vaccin med ett antal veckor emellan.

Du betalar en patientavgift för besöket (och för den eventuella resemedicinska rådgivningen), kostnad för de vaccin som eventuellt ges sedan tillkommer alltid oavsett antalet injektioner. Avgift för att vaccinera sig räknas som hälsovård och ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. Detta gäller även personer under 18 år.

Vaccination i Jönköpings län

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Kontakta i första hand din vårdcentral för information. Ibland hänvisar vårdcentralen vidare till infektionsmottagningen. 

För råd inför resor till exotiska och tropiska länder och hälsokontroll efter utlandstjänstgöring kan du vända dig till Infektionsmottagningen.

Inför ditt vaccinationsbesök

Förbered dig väl inför ditt vaccinationsbesök. Ta med intyg på dina tidigare vaccinationer, både barnvaccinationer och resevaccinationer, samt din resplan.

Logga in på 1177.se för att se dina tidigare resevaccinationer.

Här finns råd om de vaccinationer som du kan behöva inför din resa:

Obligatoriska vaccinationer

Vid resa till länder i tropiska Afrika och Sydamerika krävs oftast en stämpel som intygar ett giltigt vaccinationsskydd mot gula febern.

Starkt rekommenderade vaccinationer

Vid resor utanför Västeuropa, Australien, Nya Zeeland och Nordamerika bör man ha ett fungerande vaccinationsskydd mot hepatit A, polio, stelkramp och difteri. Malariaprofylax kan också vara aktuellt.

Tilläggsvaccinationer

Vid resor till länder med lägre hygienisk standard kan du minska risken att insjukna i en allvarlig mag-tarmsjukdom genom vaccination mot tyfoidfeber och turistdiarré. Vid resor som varar en månad eller längre är det en väldigt god idé att ta dessa vaccinationer.

Vaccination mot Japansk hjärnhinneinflammation kan vara aktuellt vid tre-fyra veckors vistelse i sydostasien, men även vid kortare besök om du ska vistas i landsbygdsmiljö. 

Vid risk för blodsmitta eller sexuellt överförd smitta rekommenderas vaccination mot hepatit B. Ett kombinerat vaccin ger skydd mot både hepatit A och B.

Vid vissa resmål rekommenderas förebyggande medicinering mot malaria.

Mer på 1177.se

Ett barn som sitter i en fåtölj får en spruta i överarmen av en skolsköterska.

Följ med 8-åriga Inez när hon ska till skolsköterskan och få en vaccinationsspruta: 

Film: Inez får en spruta

Till toppen av sidan