Bildundersökningar och röntgen

Ultraljudsundersökning av blodflöden (artärer) i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Ultraljudsundersökningen görs för att se om blodkärlens väggar har fått beläggningar på insidan som gör det svårare för blodet att passera.

Förberedelser

När det är blodkärlen i buken som ska undersökas kan tarmgaser göra det svårt att se. Om undersökning behöver göras på fastande mage får du veta det i kallelsen inför besöket. I samband med undersökningen måste kläder och eventuella bandage tas bort från de kroppsdelar som ska undersökas.

Hur går undersökningen till?

Under undersökningen får du ligga ner på en brits.

Den som utför undersökningen för en ultraljudssändare mot huden och tittar på blodkärlens storlek, kärlväggarnas utseende och vanligtvis även blodets strömningshastighet. Hur lång tid undersökningen tar beror på vilka kärl som ska undersökas och vad man upptäcker under tiden.

Efter undersökningen

Du får besked om resultatet av läkaren som har skrivit remissen till undersökningen.

Till toppen av sidan