Kroppens funktioner

Spasticitet vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Spasticitet är en ofrivillig aktivitet i dina muskler som du inte kan styra och som beror på skadan på ryggmärgen.

Spasticitet kan du drabbas av i muskulaturen nedanför din skadenivå om du har en skada på ryggmärgen. Detta sker på grund av en ökad spontan reflexaktivitet i muskulaturen där hjärnans information om att stänga av aktiviteten inte kan nå musklerna på grund av att ryggmärgen är skadad. Vanligtvis förekommer det vid skador på ryggmärgen i halsrygg och bröstrygg. Har du din skada i den lägre delen av ländryggen så ökar inte den spontana reflexaktiviteten i musklerna.

Spasticiteten är ofarlig men kan uppfattas som jobbig och tröttande, men ibland vara till nytta vid exempelvis förflyttningar.

Spasticiteten kan också vara en varningssignal som kroppen sänder ut om att något är på gång. Eftersom kroppen inte kan förmedla smärta eller obehag på vanligt sätt så hittar den andra vägar, och spasticiteten kan vara en av dem. Blir du mer spastisk än vanligt ska du vara noga med att kontrollera så att du inte har påverkan på blåsa, tarm eller får sår eller dylikt. Då är det viktigast att behandla orsaken till den ökade spasticiteten och inte själva spasticiteten i sig.

Råd för att förhindra spasticitet

Om spasticiteten påverkar din vardag så kan du behöva hjälp av ett team. Fysioterapeuten och arbetsterapeuten kan ge dig råd om hur du kan hålla din spasticitet i schack och med din läkare kan du diskutera eventuell läkemedelsbehandling av din spasticitet. Beroende på vad du behöver kan du få läkemedlet i olika form; tablettform eller via lokal injektionsbehandling. I mer ovanliga fall kan läkemedlet deponeras direkt i ryggmärgsvätskan genom ett pumpsystem.

Till toppen av sidan