Kroppens funktioner

Mage och tarm vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Hur magen och tarmarna fungerar efter en ryggmärgsskada varierar beroende på skadans nivå och omfattning.

Vid en ryggmärgsskada skadas ofta transportvägen för nervimpulser mellan hjärnan och tarmen, samt muskulaturen och känseln kring ändtarmen. Det kan göra att tarmen inte kan skicka signaler om att den är full och att tarmen behöver tömmas. Man kan också få ofrivillig avföringsläckage om slutmuskeln inte får information från hjärnan för att hålla emot. 

Oavsett var på ryggmärgen din skada sitter så kan signalerna till tarmen och ändtarmen vara påverkad. Det hänger inte ihop med funktionen i dina muskler. Det kan alltså vara så att du kan gå men inte kontrollera tarmtömningen.

Det är viktigt att du hittar rutiner som passar dig för att tömma tarmen, och som gör att du känner dig säker - även om det kan ta tid. Att få tarmtömningen att fungera ökar dina möjligheter till en mer utåtriktad vardag och blir inte ett hinder, med risk för isolering. Under tiden som du är på rehabilitering är det viktigt att du pratar med din undersköterska eller sjuksköterska för råd och stöd. Är du hemma så vänder du dig till din vårdcentral. 

Läs mer:

Råd för att få tarmtömningen att fungera bra

  • töm tarmen regelbundet, helst varje dag
  • låt det inte gå längre än 2-3 dagar mellan tarmtömningarna, annars ökar risken för förstoppning och/eller läckage
  • ät och drick en välbalanserad kost med mycket fibrer. Det hjälper dig att hålla matsmältningssystemet smidigt
  • rör dig så mycket som det är möjligt. Det är viktigt för en väl fungerande matsmältning
  • töm tarmen i lugn och ro. När du slappnar av underlättas tarmtömningen
  • hitta en bra sittställning på toaletten. Ta hjälp av din arbetsterapeut att hitta en lösning som fungerar för dig.

Kom ihåg att:

  • alla rörelser stimulerar tarmarna. Ändringar för hur du rör dig, även tillfälligt, kan påverka hur magen fungerar
  • vissa läkemedel har en negativ inverkan på tarmrörelserna. Prata med din läkare vid behov
  • stress och oro kan göra att magen kommer i obalans
  • annorlunda kost och dryck påverkar magen.

Komplikationer och besvär

Förstoppning

Om det tar väldigt lång tid för födan att nå tjocktarmen så sugs vätska kontinuerligt upp genom tarmtransporten och du får en mycket hård avföring och svårt att tömma tarmen. Om du har hårda klumpar i tarmen kan bara vattnig avföring komma förbi och du får då en avföringskonsistens så som diarré.

Orsaker till att förstoppning kan försämras

Dina rutiner för att tömma tarmen kanske inte fungerar som de ska, maten innehåller för lite fibrer, du dricker för lite, du har ändrat ditt rörelseschema, känner stress och oro eller påverkas av smärtstillande läkemedel.

Vad du kan göra

Försöka få ut den hårda avföringen med hjälp av laxermedel eller lavemang. Ibland kan du behöva hjälpa till att plocka ut avföringen manuellt. Ät fiberrik kost och drick ordentligt. Kanske behöver du se över hur du tömmer tarmen?

Läs mer om förstoppning

Tänk på att du som har en ryggmärgsskada bör söka vård tidigare än vad som står i texten om förstoppning eftersom 1- 2 veckor är för lång tid att vänta! Läs mer:

Gaser

Gaser ger en ökad spänningskänsla i buken, du ”släpper dig” ofta eller tvärtom, får svårt att släppa ut gaser.

Orsaker till att du får mer gaser än vanligt

Det kan bero på att du sväljer mycket luft när du äter. Det är lätt att göra om du äter för fort eller är stressad. Förstoppning kan ge mycket gaser eller att du äter för mycket gasbildande mat.

Vad du kan göra

Det är viktigt att få till dina rutiner för tarmtömning och att du gör det regelbundet. Försök att inte stressa under måltiderna. 

Läs mer om gasbesvär

Tänk på att du som har en ryggmärgsskada kan få andra symtom än de som beskrivs i texten om gasbesvär eftersom kroppen inte signalerar som tidigare när något är fel! Läs mer:

Läckage

Tarmen tömmer sig oplanerat, vilket kan vara mycket obehagligt och oönskat.

Orsaker till läckage

Orsaker till läckage kan bero på diarré, för mycket laxermedel, stress och oro, ansträngande fysisk aktivitet, att slutmuskeln inte kan knipa eller ofullständig tarmtömning.

Vad du kan göra

Försök att hitta orsaken till avföringsläckage. Det är viktigt att du har koll på din tarmtömning och att du tömmer tarmen varje gång. För att undvika läckage, lukt och irritation på huden kan du använda en analpropp som provas ut av undersköterska eller sjuksköterska under din rehabiliteringsperiod. Uppstår problemet då du är hemma kontaktar du din sjuksköterska på din vårdcentral.

Läs mer om avföringsinkontinens

Tänk på att du som har en ryggmärgsskada kan få andra symtom än de som beskrivs i texten om avföringskontinens eftersom kroppen inte signalerar som tidigare när något är fel! Läs mer:

Läkemedel

Det finns olika typer av läkemedel som kan vara till nytta. Vissa läkemedel hjälper tarmens rörelser, medan andra har en volymökande effekt som underlättar tarmrörelserna. Man kan även behöva laxeringsmedel. Vilket eller vilka läkemedel som är bäst för dig provas ut i samråd med läkare och sjuksköterska.

Mer om läkemedel: Fass allmänhet startsida

Vattenlavemang

Vattenlavemang, i slutet system, kan för vissa personer helt ersätta behandling med läkemedel. Tarmen sköljs med rumstempererat vatten. Om du har behov av detta kan undersköterskan/sjuksköterskan undervisa, instruera och hjälpa dig under din rehabilitering. Uppstår behovet när du är hemma kan du vända dig till din sjuksköterska.

Kirurgi

Ibland kan man ha behov av kirurgiska åtgärder för ett få en god tarmtömning.

Till toppen av sidan