Få det dagliga livet att fungera

Aktiv rehabilitering

Innehållet gäller Jönköpings län

När det medicinska tillståndet är stabilt efter din ryggmärgsskada kan det bli aktuellt för dig att komma och få aktiv rehabilitering. När du blir inskriven kommer du att få börja träna på att klara din vardag, med eller utan hjälpinsatser.

Du får ett aktivitetsschema med individuella tider för dig och för gruppaktiviteter. Dagen börjar med träning av personlig vård och fortsätter med varierad träning och/eller aktiviteter i både träningslokal, aktivitetslokal och med samtalskontakter.

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringen sker i team, där flera olika yrkesgrupper samarbetar med dig. För att du ska uppnå bästa resultat utformas en individuell rehabiliteringsplan med dina konkreta mål. Målen brukar vara fysiska, psykiska och sociala mål inom områden som påverkar din vardag.

Jönköpings län

Rehabiliteringsteam

Tillsammans med dig formar vi ett team. Vilka yrkeskategorier som ingår i teamet är beroende av dina behov. Tillgängliga kompetenser på Rehabiliteringsmedicinska kliniken är läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetssamordnare, logoped, ortopedingenjör, rehabinstruktör, psykolog, kurator och vårdadministratör. 

Dina närstående är viktiga

Närstående är en viktig del i din i rehabilitering och det är bra om de är med i din planering. Gör dem du har förtroende för delaktiga i din rehabilitering. Bjud gärna in dem att vara med under träning, vid individuella samtal med olika teammedlemmar och vid gemensamma teammöten.

Jönköpings län

Dagrehabilitering

När du blivit utskriven från din vårdavdelning kan det bli dags för dig att bara träna på dagtid. Oftast gör personal från Rehabiliteringsmedicinska kliniken ett hembesök hos dig innan du skrivs ut från avdelningen. Hembesöket görs i samråd med din hemkommun. Medan du är dagpatient på Rehabiliteringsmedicinska kliniken så finns hela teamet tillgängligt för dig och du fortsätter att träna enligt rehabiliteringsplanen och mot uppsatta mål.

Efter rehabiliteringen

Efter avslutad dagrehabilitering kan du fortsätta din fysiska träning antingen på din vårdcentral, om du är i fortsatt behov av stöd, eller på ett gym där du känner dig bekväm. Om du behöver kan du få hjälp och stöd i hemmet av din hemkommun.

Så länge skadan på din ryggmärg finns kvar, och påverkar din vardag, kommer du regelbundet att följas upp av ditt rehabiliteringsteam för att kontrollera din fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Till toppen av sidan