Fler behandlingar

Möten med minnen - en studiecirkel för personer med demensdiagnos och deras anhöriga

Innehållet gäller Jönköpings län

Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och att anpassa sig till sin minnesproblematik. Demens berör inte bara den som insjuknar utan också de anhöriga.

Personer som tittar på bilder

Vad är "Möten med minnen"?

”Möten med minnen” har sin grund i utarbetat koncept med anpassade konstvisningar på the Museum of Modern Art (MoMa) i New York. Konceptet är översatt samt anpassat till svenska förhållanden av Alzheimerfonden och i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum för att utvecklas i Jönköpings län till att bli en studiecirkel om fyra träffar.

Hur går det till?

Studiecirkeln genomförs vid fyra tillfällen och innebär att titta på och utbyta tankar om konst och/eller föremål, och associera till egna upplevelser. Vid ett av tillfällena besöker gruppen ett närliggande museum. Vi avslutar med fika.

Deltagandet och fika är kostandsfritt tack vare stöd från Familjen Kamprads stiftelse.

Vill du vara med?

Studiecirklar startar våren 2024 i Eksjö 8 april, Jönköping 17 april och 29 maj, Värnamo 29 april, Tranås 4 maj.

 

Är du intresserad, kontakta någon av nedanstående:

Ann Johansson, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan, mobil 072-076 79 82 eller via e-post: ann.johansson@sv.se

Madeleine Svärd, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan, mobil 070-431 39 36 eller via e-post: madeleine.svard@sv.se 

Katarzyna Filipowicz, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län, mobil 0724-50 74 09 eller via e-post: katarzyna.filipowicz@rjl.se

Arrangör

Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Region Jönköpings län.

Till toppen av sidan