Råd om läkemedel

Mindre antibiotika - mer styrka av egen kraft!

Innehållet gäller Jönköpings län

Ta inte antibiotika när du är förkyld – det hjälper inte. Om du låter din egen kraft, immunförsvaret, läka infektionen investerar du i framtiden inför nya infektionstillfällen. Du bidrar också till att minska utvecklingen av motståndskraftiga bakterier. Bra på alla sätt!

Person som spänner musklerna i armen

Vårt immunförsvar är en viktig kraft som klarar av förkylningar och många andra infektioner. Men för att immunförsvaret ska utvecklas mår det bra av att få träna och lära sig att känna igen vanliga virus och bakterier.

Antibiotika är en annan viktig kraft, som behövs till de bakterieinfektioner som immunförsvaret inte rår på. Genom att inte ta antibiotika i onödan använder vi alla goda krafter på bästa sätt.

Så om läkaren inte skriver ut antibiotika finns det många goda skäl till det. Det är skönt att slippa antibiotika när det inte behövs.

Vad är antibiotika?

Antibiotika är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier.

I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika, även om det är den viktigaste och mest använda gruppen. Läs mer:

Vad är antibiotikaresistens?

Det är när en bakterie har utvecklat motståndskraft mot ett eller flera antibiotika. Då hjälper det inte att behandla med antibiotika. 

Varför blir bakterier resistenta?

Resistens, eller motståndskraft, uppkommer spontant i naturen och har ingen större betydelse förrän bakterierna utsätts för antibiotika. Då får redan resistenta bakterier ett övertag och kan växa till i antal.

Varför är det så allvarligt med antibiotikaresistens?

En svår infektion som orsakas av resistenta bakterier kan innebära att den blir allvarlig eller omöjlig att behandla. Det kan medföra en ökad risk för komplikationer och i värsta fall leda till döden.

Är det farligare att bli sjuk av resistenta bakterier?

Infektionen i sig blir inte allvarligare, men den blir svårare att behandla eftersom antibiotika inte hjälper.

Finns det någon nackdel att ta antibiotika?

Alla människor bär på ett stort antal bakterier, till exempel på huden, i svalget och i tarmen. Dessa bakterier kallas för normalflora och är viktiga för matsmältningen och immunförsvaret. Varje gång du tar antibiotika påverkas normalfloran, vilket bland annat kan minska motståndskraften mot sjukdomsframkallande bakterier.

Antibiotika kan också ge biverkningar. Man kan till exempel bli illamående, få diarré, utslag och eller till och med få en livshotande allergisk reaktion. 

Är det mina bakterier som blir resistenta när jag tar antibiotika?

Ja, det är dina egna bakterier i kroppen som påverkas när du tar antibiotika.

Spelar det någon roll vad vi gör i Sverige?

Sverige är ett av de länder i världen som har lägst antibiotikaanvändning. Samtidigt har vi internationellt sett en mycket låg förekomst av resistenta bakterier. Det ska vi vara rädda om. Ett sätt att behålla detta gynnsamma läge är att inte använda antibiotika i onödan.

Hur smittar resistenta bakterier?

Resistenta bakterier smittar på samma sätt som bakterier utan resistens. De vanligaste sätten som smitta sprids på är via våra händer, hosta/nysningar, mat och vatten.

Vad kan jag göra för att inte bli smittad?

God handhygien är den i särklass viktigaste åtgärden för att inte bli smittad. Man ska tvätta händerna noga med tvål och vatten, framförallt efter toalettbesök och inför måltider. Läs mer:

Varför får jag inte antibiotika vid vissa vanliga infektioner?

Många av de vanliga infektioner som orsakas av bakterier läker kroppen ut på egen hand. Antibiotika medför då inte några vinster, till exempel hjälper inte antibiotikan till att förkorta sjukdomsförloppet. Vi vill spara antibiotika till de fall där antibiotika kan förkorta ett sjukdomsförlopp och minska risken för komplikationer. De flesta vanliga luftvägsinfektioner orsakas dessutom av virus och då har antibiotika inte någon effekt. Läs mer:

Till toppen av sidan