Problem med att läsa journalen via nätet..Det här meddelandet avser Jämtland Härjedalen

Just nu är det en driftstörning som gör att det kan vara problem med att se journalinformation från Region Jämtland Härjedalen. Felsökning pågår. 

1177 in other languages

1177 Vårdguiden på flera språk - engelska

Here you will find a selection of information about health and healthcare from 1177.se translated to several other languages. First you will find links to information about COVID-19 in other languages.  After these links you will find links to all translated information 1177.se.

To the top of the page