Problem att boka vaccination mot covid-19 i Region Norrbotten

Lediga tider för vaccination kan vara slut på vaccinationsmottagningar i Norrbotten. Finns inga lediga tider kvar får du prova att boka tid senare. Bokningstider fylls på när mer vaccin finns tillgängligt.

English/Engelska

Gynecological pap test

Gynekologisk cellprovtagning - engelska

Here you can read more about why you have been sent an invitation for a gynecological pap test and how the test is performed.

To the top of the page