TILLGÄNGLIGHET PÅ 1177

Tillgänglighetsredogörelse 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårt mål är att 1177 Vårdguidens e-tjänster ska kunna användas av alla. E-tjänsterna ska vara tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den här sidan beskriver hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs också vilka kända tillgänglighetsproblem som finns på sidan och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den nivå av tillgänglighet som 1177 Vårdguidens e-tjänster minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

E-tjänsterna är huvudsakligen förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om e-tjänsternas tillgänglighet

E-tjänsterna uppfyller till största del nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Så testar vi e-tjänsterna

Vi gör löpande interna tillgänglighetstester och externa granskningar.

Brister i tillgängligheten

Här nedan beskrivs vilket innehåll i 1177 Vårdguidens e-tjänster som brister i tillgänglighet.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns försvårande omständigheter på startsidan när du navigerar med skärmläsare. Till exempel finns det dubblerade länkar.
  • Det kan vara svårt att uppfatta att det går att ladda ner bilagor när du använder skärmläsare i dina ärenden.
  • För formulär är det ibland otydliga instruktioner för vad som ska fyllas i. Felhanteringen för formulär behöver också bli tydligare så att du som använder skärmläsare förstår vilken information som ska fyllas i.
  • Vissa funktioner behöver bli enklare att använda för dig utan synförmåga.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns mindre problem för dig som ändrar förutsättningar för hur text presenteras.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka och användning med nedsatt rörlighet

  • Det finns brister i tjänsten för dig som navigerar med tangentbord. Det kan till exempel vara onödiga steg på startsidan för att nå visst innehåll.
  • Genvägar för att underlätta navigering är trasiga, de blir inte synliga visuellt och saknar mål. Dessa genvägar kan därför inte användas av dig som hör till denna målgrupp.
  • Vissa funktioner behöver bli enklare att använda för dig som hör till denna målgrupp.

Användning med kognitiv nedsättning.

  • Tydligare instruktioner för vad som förväntas fyllas i under formulär hade gynnat denna målgrupp.

Rapportera brister i e-tjänsternas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänsternas tillgänglighet. Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan