Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Är du våldsam mot andra?

Att utsätta någon för våld eller sexuella övergrepp är olagligt. Det finns hjälp att få, om du vill prata om det som har hänt och för att sluta med ditt beteende.

Det vanligt att det känns jobbigt efteråt om du har varit våldsam mot någon eller om du har utsatt någon för ett sexualbrott. Du kan ångra dig och må dåligt när du tänker på vad du gjorde. Det går att förändra ett våldsamt beteende men det tar tid. 

Kommunens verksamheter för våld i nära relation erbjuder ofta samtalshjälp för personer som utövar våld i nära relationer. Kontakta din kommun för att få mer information.

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Telefonnumret är 020-66 77 88. Det är helt gratis att ringa till PrevenTell, och samtalet kommer inte att synas på telefonräkningen.

Manscentrum i Stockholm erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser. Du kan få hjälp även om du inte bor i Stockholm.

På webbsidan Välj att sluta finns information för dig som vill förändra ett våldsamt beteende.

Du kan läsa mer om att utsätta någon för sexualbrott på umo.se

Läs mer på 1177.se

Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott

Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det, är olagligt. Du har rätt att få hjälp och stöd om du har varit med om ett sexualbrott.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

Söka psykiatrisk vård

Sök vård på vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning om du mår psykiskt dåligt. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Till toppen av sidan