BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Skelettröntgen

Du kan behöva göra en skelettröntgen för att läkaren ska kunna se om det finns skador eller förändringar på skelettet i en kroppsdel.

Undersökningen kan till exempel visa om du har brutit ett ben, eller om du har artros eller tecken på reumatisk sjukdom. Resultatet syns på röntgenbilder.

Du får svaret av den läkare som skrev remiss till undersökningen.

Läs mer om röntgen av barn.

Förberedelse

Du behöver inte förbereda dig inför en skelettröntgen.

Så går undersökningen till

Du får ta av dig kläder och smycken på den del av kroppen som ska röntgas. Du kan undersökas stående, sittande eller liggande. Röntgenbilder tas både framifrån och från sidan. Under tiden måste du vara stilla för att bilderna ska bli skarpa.

Undersökningen brukar ta högst fem minuter. Det gör inte ont, men det kan vara obehagligt att hålla en skadad kroppsdel i ett visst läge.

Efter undersökningen får du vänta en liten stund för att se om det behövs fler bilder. Det finns flera orsaker till att bilder ibland behöver tas om. En orsak kan till exempel vara att man inte lyckats avbilda det man vill kunna se tillräckligt bra.

Hur mår jag efteråt?

Du mår som vanligt efter undersökningen.

Till toppen av sidan