1177.se

Så tillgänglig är Mina intyg

Vårt mål är att innehållet i tjänsten Mina intyg ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Tjänsten ska fungera även för dig som använder hjälpmedel för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Mina intyg

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Brister i tillgänglighet för e-tjänsten Mina intyg

Den nivå av tillgänglighet som tjänsten minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller den standarden. Därför arbetar vi med att förbättra tillgängligheten.

Allmänna brister 

  • Kontraster mot bakgrunden för ikoner, texter, logotyp och länkar är otillräckliga.
  • Det finns länkar som kan vara svåra att urskilja som länkar om du har nedsatt färgseende.
  • I Mina intyg finns en funktion som skapar pdf-filer som kan skrivas ut. Pdf-filerna är inte helt tillgänglighetsanpassade. Däremot finns motsvarande innehåll i webbformat.
  • Vissa delar av innehållet har ett språk som kan vara svårt att förstå. Det kan exempelvis handla om medicinsk information som vårdgivare beskriver i intyg. Det finns också beskrivningar av funktioner i e-tjänsten som är inkonsekventa.
  • Det finns vissa brister i hur koden är uppbyggd. Det påverkar tillgängligheten för dig som använder hjälpmedel.
  • Det val som kan göras med knappen ”Anpassa intyg” till en arbetsgivare är svårt att tolka.

För dig som använder skärmläsare

  • En del ikoner och knappar saknar uppmärkning i kod som rör namnsättning och information om sin funktion när du använder skärmläsare. 
  • Fokus sätts inte alltid konsekvent och på rätt ställe i innehållet när du använder skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Innehållet kommer inte alltid i en logisk eller konsekvent ordning för dig som navigerar med hjälp av tangentbord. Det kan bland annat försvåra när du precis orienterat dig in till Mina intyg eller om du väljer att ladda om en sida.

Så har vi testat webbplatsen

Vi arbetar löpande med att se över kontraster och fokushantering samt brister som rör utformning av länkar och texter i navigering och funktioner.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Läs mer på 1177.se

Hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden

Genom att logga in på 1177.se kan du hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden. Du kan till exempel läsa och skriva ut dina intyg samt skicka dem till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.

Digital tillgänglighet 1177

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda 1177.  Vi är medvetna om att det finns vissa problem med tillgängligheten. Vi arbetar hela tiden med att förbättra webbplatsen för våra användare. Genom att lämna synpunkter kan du hjälpa oss att bli bättre.

Till toppen av sidan