SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Tens

Tens är en typ av smärtlindring som kan användas både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Behandlingen dämpar smärta tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte. Smärtlindringen kan räcka upp till några timmar efter avslutad behandling.

Ordet tens är en förkortning av transkutan elektrisk nervstimulering.

Förberedelser

Fysioterapeuten eller behandlaren utreder orsaken till smärtan innan du får behandling med tens. Det kan vara olämpligt att få behandling med tens om du har pacemaker. Därför är det viktigt att tala om att du har en pacemaker.

Så känns behandling med tens

Det gör inte ont att få behandling med tens. Du kan känna muskelryckningar under behandlingen. Du kan också känna att det pirrar i huden under elektroderna.

Så går behandlingen till

Fysioterapeuten eller behandlaren undersöker först området där det gör ont. Sedan fästs elektroder på huden. Elektroderna fästs nära eller på området där det gör ont. Inga sår får finnas där. Elektroderna ansluts sedan till en batteridriven dosa, en tens-apparat. Tens-apparaten ger ifrån sig elektriska impulser.

Behandling med tens vid muskelvärk

Vid muskelvärk brukar en behandling ta 30 – 45 minuter och upprepas två till fyra gånger om dagen. I en del landsting och regioner kan du få låna hem en tens-apparat. Då ger först fysioterapeuten några behandlingar. Du får sedan lära dig hur du ska använda tens-apparaten så att du kan använda den hemma. Du kan även själv köpa en tens-apparat i butik eller på nätet.

Behandling med tens vid graviditet och förlossning

I en del landsting och regioner kan du som är gravid få låna eller hyra en tens-apparat för att lära dig att använda den inför förlossningen. Tens-apparaten kan du sedan använda hemma under det första skedet av värkarbetet när förlossningen sätter igång. Du kan även använda den på förlossningsavdelningen om du tycker att det känns bra.

Tens kan lindra smärta på två olika sätt

Smärtlindring med tens kan ske på två sätt. Det ena sättet är att blockera smärtan i området där du har ont. Det sker med högfrekvent stimulering.

Det andra sättet är att göra så att kroppens eget system för att lindra smärtan förstärks. Detta sker oftast med lågfrekvent stimulering. Det gör att fler endorfiner frigörs i kroppen. Endorfiner är hormoner som finns i kroppen och som lindrar smärta.

Du kan styra om du vill ha högfrekvent eller lågfrekvent stimulering genom tens-apparaten. Metoderna kan även kombineras. Du kan prata med den läkare eller fysioterapeut som ansvarar för din behandling om vilken metod som kan ge bäst smärtlindring för dig.

Tens kan kombineras med annan smärtbehandling

Tens kan användas som ensam behandlingsform mot smärta, men det kan även kombineras med andra typer av smärtlindrande behandling som till exempel värktabletter.

Så mår du efteråt

Tens-behandlingen ger inga biverkningar, men du som har känslig hud kan få en reaktion av häftan som används för att fästa elektroderna.

När kan det vara aktuellt att prova tens som smärtbehandling?

Tens kan hjälpa både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Behandlingen kan till exempel användas vid följande sjukdomar och besvär:

Till toppen av sidan