Ideella organisationer och nätverk

Utöver patientföreningar finns andra ideella organisationer och nätverk som erbjuder stöd eller tar tillvara cancersjukas intressen i samhället.

Cancerkompisar

Nätverk för anhöriga

E-post: info@cancerkompisar.se
Webbplats: www.cancerkompisar.se

 

Nätverket mot cancer

Box 85, 280 20 Bjärnum
Mobil: 070-572 60 80
E-post: katarina.johansson@natverketmotcancer.se
Webbplats: www.natverketmotcancer.se

 

Nätverket mot gynekologisk cancer

Barbro Sjölander

Parkgränden 4 
131 41 Nacka
Tfn: 070-593 81 10

E-post: info@gyncancer.se 
Webbplats: www.gyncancer.se

Ung cancer

Tfn: 031-75 77 111
Sms: 0721-94 61 04
E-post: info@ungcancer.se
Webbplats: www.ungcancer.se

 

 

Länkar till fler organisationer och föreningar:

Patientföreningar – cancer

Övriga cancerorganisationer som ger stöd

Senast uppdaterad:
2015-09-10
Redaktör:

Anna Dahllöv, 1177 Vårdguiden