Vård om du kommer från ett annat land

Språktolk

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker sjukvård eller tandvård. Det kostar inget. Tolken kan vara med under besöket eller tolka på telefon.

Tala gärna om för vårdpersonalen i förväg om du behöver tolk. Vårdpersonalen beställer språktolk.

Till toppen av sidan