VACCINATIONER

Vaccination mot hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som framförallt sprids via blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig om du ska resa till ett område där risken
att smittas av hepatit B är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Afrika eller Sydamerika.

Vaccinering rekommenderas framför allt om du:

 • Ska stanna längre än tre veckor i områden med hög smittrisk eller om du planerar fler resor till dessa områden.
 • Har en sjukdom som gör att du kan behöva sjukvård och behandlas med sprutor på resmålet.
 • Riskerar att smittas med nålar som används vid till exempel tatuering och piercing.
 • Tror att du kommer att ha oskyddat sex med en ny partner på resmålet.
 • Ska jobba inom sjukvård eller omsorg i områden med hög smittrisk.
Jönköpings län

Vaccination mot hepatit B i Jönköpings län

Vaccinet är mycket effektivt och nästan alla som vaccineras får ett bra skydd. Skyddet är långvarigt – troligen livslångt.

De allra flesta får inga eller endast obetydliga biverkningar av vaccin mot hepatit B. Eventuella biverkningar går oftast över inom några dagar. Vanligt (hos minst 1 av 100 vaccinerade): Rött, svullet, ömt där sprutan stacks in. Ovanligt eller sällsynt: Feber, klåda, huvudvärk, kräkningar, diarré, hudutslag, allergisk reaktion.

0-5 år i barnhälsovården

Alla barn i Jönköpings län erbjuds hepatit B-vaccination kostnadsfritt som en del av barnhälsovårdens allmänna vaccinationsprogram.

Vaccinationen innebär inga ytterligare stick eftersom skydd mot hepatit B ingår i kombinationsvaccinet som ges när barnet är 3, 5 och 12 månader.

Vuxna och barn över 5 år som ska resa

Du som är vuxen samt ovaccinerade barn över 5 år vaccineras mot hepatit B på din vårdcentral när du ska ut och resa. Avgiften för att vaccinera sig räknas som hälsovård och ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. Läs mer om vilka priser som gäller för vaccin:

Riskgrupper

Personer som injicerar droger och män som har sex med män

Personer som injicerar droger och män som har sex med män har rätt till kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B. 

Barn som tillhör riskgrupper

Ibland erbjuds extra vaccin till barn som tillhör riskgrupper, bland annat vaccination mot hepatit B. Den vaccinationen är kostnadsfri och fås via elevhälsan.

Hitta mottagning

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Ibland hänvisar vårdcentralen vidare till infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kontakta vårdcentralen för information.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Barn yngre än ett år

Barn som är yngre än ett år brukar få sprutan på lårets framsida.

Alla barn, även nyfödda, kan vaccineras med samma intervall som vuxna. Vaccin mot hepatit B under första levnadsåret ingår idag i vaccinationsprogrammet för barn i så gott som alla landsting i Sverige.

Vuxna

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen.
Grundvaccineringen består av tre doser.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år.
 • Dos tre, fem månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Om du både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B finns kombinationsvaccin att få.

Vuxna och ungdomar över 16 år:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter första dosen.
 • Dos tre, sex månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Barn över ett år och ungdomar upp till 15 år

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos och ges med tre doser med samma intervall som vuxna.

Det går också att få ett särskilt kombinationsvaccin om barnet ska resa inom en månad eller vill slippa flera sprutor. Då får barnet ett visst skydd mot hepatit B.

För att få ett bra skydd rekommenderas:

 • Dos ett.
 • Dos två, sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen kombinationsvaccin har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig och har kortare tid än en månad innan du ska resa, kan du ibland behöva få tre doser med ett kortare intervall. 

Då kan det vara bra att ta en fjärde dos efter ett år och på så sätt få ett fullgott skydd.

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot hepatit B både när du är gravid och när du ammar.

Biverkningar av vaccinationen

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också må illa, få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om eventuella besvär inte går över inom någon eller några dagar.

Till toppen av sidan