BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Ultraljudsundersökning av venös cirkulation i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Ultraljudsundersökning av det venösa blodflödet i benen genomförs för att se hur venklaffarna fungerar vid åderbråcksproblematik eller efter tidigare genomgången propp i de djupa venerna.

Förberedelser

Vid undersökning av benen krävs inga förberedelser, i samband med undersökningen måste kläder och eventuella bandage tas bort från de kroppsdelar som ska undersökas. 
När det är blodkärlen i buken som ska undersökas kan tarmgaser göra det svårt att se. Om undersökning behöver göras på fastande mage så får du veta det i kallelsen inför besöket.

Hur går undersökningen till?

Under undersökningen får du ligga ned och omväxlande sitta på en brits. Undersökningen går till så att svaga ljudvågor sänds in i kroppen genom en sändare i form av en liten dosa som kallas ultraljudsgivare. Ljudvågorna reflekteras tillbaka till ultraljudsgivaren av vävnaderna och organen. Det reflekterade ljudet omvandlas med hjälp av en dator till en rörlig bild som man kan se på en bildskärm. Den som undersöker tittar bland annat på blodflödet och utseendet i blodkärlen.

Efter undersökningen

Besked om resultatet meddelar den läkare som skrivit remissen till undersökningen. Svaret finns hos läkaren inom en vecka från det att man genomförde undersökningen.

Till toppen av sidan