Liv och hälsa

Kontrakturprofylax - behåll rörlighet i leder och muskler vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

För att behålla rörelseomfånget i lederna är det nödvändigt att röra på dem. Att inte kunna böja eller sträcka ut en led maximalt kallas ”kontraktur”.

Det kan finnas olika orsaker till att man får en kontraktur. Kontrakturer kan leda till att delar av vardagsaktiviteterna blir påverkade, så som nedsatt balans, oförmåga att gå och stå, svårt att sitta bra i rullstolen, förkortad räckvidd och minskad gripförmåga. 

I filmen ser du hur du gör rörelser för armarna.

Film som visar hur du gör rörelser för benen.

Filmen visar hur du gör rörelser för händerna (vid tetraplegi).

Till toppen av sidan