Liv och hälsa

Innehållet gäller Jönköpings länRYGGMÄRGSSKADA

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Fysisk träning

Att röra på sig är viktigt för alla. Med en ryggmärgsskada har du ännu högre risk för att drabbas av övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Det beror bland annat på för låg aktivitetsnivå. Det beror också på att musklerna och hjärtats funktion kan vara påverkad beroende på var och hur omfattande din skada på ryggmärgen är.

Kontrakturprofylax - behåll rörlighet i leder och muskler vid ryggmärgsskada

För att behålla rörelseomfånget i lederna är det nödvändigt att röra på dem. Att inte kunna böja eller sträcka ut en led maximalt kallas ”kontraktur”.

Levnadsvanor vid ryggmärgsskada - mat, vikt, alkohol och tobak

När du fått en ryggmärgsskada är det viktigt att tänka på dina levnadsvanor. Direkt efter din skada/sjukdom kan det vara svårt att tillgodogöra sig tillräckligt med näring och kroppen gör kanske inte åt med lika mycket energi som tidigare.

Sex och samlevnad

Alla människor har behov av uppskattning, närhet, ömhet, kärlek och lustupplevelser. Sexualitet är en viktig del av livet och handlar framförallt om dessa känslor och hur de uttrycks i kroppen.

Undvika sår

Trycksår är en vävnadsdöd som orsakas av syrebrist på grund av tryckbelastning. Trycksår kan vara livshotande och är en allvarlig komplikation.

Till toppen av sidan