Ryggmärgsskada

Liv och hälsa

Innehållet gäller Jönköpings län

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Fysisk träning

Att röra på sig är viktigt för alla. Med en ryggmärgsskada har du ännu högre risk för att drabbas av övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Det beror bland annat på för låg aktivitetsnivå. Det beror också på att musklerna och hjärtats funktion kan vara påverkad beroende på var och hur omfattande din skada på ryggmärgen är.

Kontrakturprofylax - behåll rörlighet i leder och muskler vid ryggmärgsskada

För att behålla rörelseomfånget i lederna är det nödvändigt att röra på dem. Att inte kunna böja eller sträcka ut en led maximalt kallas ”kontraktur”.

Levnadsvanor vid ryggmärgsskada - mat, vikt, alkohol och tobak

Efter en ryggmärgsskada kanske du inte gör av med lika mycket energi som tidigare. Det beror ofta på att alla muskler i kroppen inte fungerar som vanligt. Som lågenergiförbrukare är det bra om du försöker hålla en hälsosam vikt. Om du undviker övervikt får du ett lättare och rörligare liv och klarar dessutom av att hantera eventuella livsstilssjukdomar bättre.

Sex och samlevnad

Alla människor har behov av uppskattning, närhet, ömhet, kärlek och lustupplevelser. Sexualitet är en viktig del av livet och handlar framförallt om dessa känslor och hur de uttrycks i kroppen.

Undvika sår

Trycksår är en vävnadsdöd som orsakas av syrebrist på grund av tryckbelastning. Trycksår kan vara livshotande och är en allvarlig komplikation.

Till toppen av sidan