KROPPENS FUNKTIONER

Smärta vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Tyvärr är det vanligt att känna smärta efter en ryggmärgsskada. Smärtan kan vara en smärta som orsakas av skadan på ryggmärgen och kan förnimmas i höjd med skadenivån eller nedanför, nästan som en fantomsmärta.

Smärtan är en sorts nervsmärta och beskrivs ofta som domningar, stickningar, ilande, brännande, köldkänsla och liknande. Man vet inte riktigt hur smärtan uppstår och det finns ingen behandling som helt tar bort just denna typ av smärta. Prata med din läkare om vilka möjlighet till lindring av besvären som finns.

Smärta i muskler och leder

Smärtan kan även komma från muskler och leder. Den kan bero på en ökad belastning i samband med förflyttningar och rullstolskörning. Det är viktigt att se till att ha en bra teknik och hjälpmedel för exempelvis förflyttningar, gång och att kontinuerligt träna för att förebygga belastning och smärtproblem. 

Om du använder förflyttningshjälpmedel som rullstol och/eller kryckor i din vardag och får ont i axlarna är det mycket viktigt att du tidigt kontaktar sjukgymnast/fysioterapeut på din vårdcentral.

Lindra smärtan

I perioder kan du ha nytta smärtlindring med TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) eller akupunktur. Även receptfria smärtlindrande läkemedel kan vara användbara mot den typen av smärta. Eftersom du genom din ryggmärgsskada kanske har påverkan på din känsel, och att din kropp ger andra signaler för smärta och obehag, är det viktigt att du får TENS utprovad av sjukgymnast eller fysioterapeut. 

Till toppen av sidan