Kroppens funktioner

Autonom dysreflexi

Innehållet gäller Jönköpings län

Vid en skada på ryggmärgen (neurologisk nivå) i höjd med bröstkota nummer 6, eller högre upp, påverkas den del av nervsystemet som står utanför viljemässig kontroll och som bland annat kontrollerar blodtrycket.

Beskrivning av ryggraden

Ett tillstånd som är viktigt att ha kännedom om är autonom dysreflexi. Tillståndet kan drabba dig som har en ryggmärgsskada där ryggmärgen är påverkad i höjd med bröstkota 6 eller uppåt och kan, under vissa omständigheter, medföra kraftigt förhöjt blodtryck. Det kan ge symptom som huvudvärk, svettningar, illamående och gåshud. Den vanligaste orsaken är överfylld urinblåsa, förstoppning eller sexuell aktivitet, men kan också bero på till exempel sår på fötterna eller skor som klämmer åt.

Det är mycket viktigt att utreda vad som orsakar den autonoma dysreflexin för att kunna åtgärda det. Autonom dysreflexi kan, i mycket ovanliga fall, orsaka hjärnblödning.  

Till toppen av sidan