Kroppens funktioner

Innehållet gäller Jönköpings länRYGGMÄRGSSKADA

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Andning

Andningen och lungfunktionen är starkt beroende av hur musklerna fungerar. Den viktigaste inandningsmuskeln är diafragma, som styrs av nerver som går ut från 3-5:e halskotan.

Autonom dysreflexi

Vid en skada på ryggmärgen (neurologisk nivå) i höjd med bröstkota nummer 6, eller högre upp, påverkas den del av nervsystemet som står utanför viljemässig kontroll och som bland annat kontrollerar blodtrycket.

Cirkulation

Musklerna hjälper blodet att cirkulera i kroppen. En ryggmärgsskada som har gjort att musklerna har blivit svagare försämrar funktionen. Det kan du märka genom att du till exempel lättare blir yr när du sätter dig upp eller att benen blir svullna när du sitter.

Mage och tarm vid ryggmärgsskada

Hur magen och tarmarna fungerar efter en ryggmärgsskada varierar och påverkas ofta av hur det var innan skadan.

Smärta vid ryggmärgsskada

Tyvärr är det vanligt att känna smärta efter en ryggmärgsskada. Smärtan kan vara en smärta som orsakas av skadan på ryggmärgen och kan förnimmas i höjd med skadenivån eller nedanför, nästan som en fantomsmärta.

Spasticitet vid ryggmärgsskada

Vid ryggmärgsskador förekommer att den spontana reflexaktiviteten ökar i musklerna nedanför skadestället. Det kallas spasticitet och sker vanligen några veckor efter skadan och om din skada på ryggmärgen är på halsryggen, bröstryggen eller övre delen av ländryggsnivån.

Urinvägarna och tömning av urinblåsan vid ryggmärgsskada

För att kunna kissa/tömma blåsan samarbetar urinblåsan, hjärnan och slutarmuskeln. När blåsan är full, sänds signaler till hjärnan. Den viljestyrda slutarmuskeln runt urinröret fortsätter att vara sammandragen tills du medvetet bestämmer dig för att låta muskeln slappna av så att du kan kissa.

Till toppen av sidan