I HEMMET OCH PÅ FRITIDEN

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter.

En person med anpassade spelkort. Fotografi.

Hjälpmedel att köpa, hyra eller låna

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta för dig att utöva dina fritidsintressen.

Det kan vara ganska enkla produkter, som till exempel anpassade spelkort. Hjälpmedlen kan också vara mer avancerade. Det kan till exempel vara specialbyggda hjälpmedel för idrott, som kälke för ishockey eller sit-ski för utförsåkning.

Det varierar mellan olika landsting och regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel.

Oftast får du köpa fritidshjälpmedel själv

Ibland kan du få fritidhjälpmedel utskrivna av vården, men det är inte så vanligt. Däremot kan den person som du brukar ha kontakt för att få hjälpmedel ofta berätta om var du kan hyra, köpa eller låna fritidshjälpmedel. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren brukar också kunna informera om eventuella bidrag som finns att söka.

Vem kontaktar jag?

Fråga din förskrivare om det finns fritidshjälpmedel som du kan få genom vården. Beskriv vad du vill ha eller vad du vill kunna göra.

Förskrivaren brukar också känna till vilka andra verksamheter som finns där du bor, och var du kan låna, hyra eller köpa olika fritidshjälpmedel.

Hos Svenska Parasportförbundet kan du få mer information om vilka idrotter som de organiserar där du bor. 

Till toppen av sidan