Fler behandlingar

Möten med minnen - specialanpassade konstvisningar för personer med demens och deras anhöriga

Innehållet gäller Jönköpings län

Att delta i mentalt stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt att hantera dagliga utmaningar och att anpassa sig till sin minnesproblematik. Demens berör inte bara den som insjuknar utan också de anhöriga.

Personer som tittar på bilder

Vad är "Möten med minnen"?

”Möten med minnen” är ett program som består av specialanpassade konstvisningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Programmet är utvecklat av Museum of Modern Art i New York. Programmets mål är att genom konsten ge stimulans och ökad livskvalitet till de som drabbats av demens och deras anhöriga.

Hur går det till?

Konstvisningarna sker i grupp, vid fyra tillfällen, och innebär att titta på och utbyta tankar om konst eller föremål, och att associera till egna upplevelser. Förutom konst kan visningarna också utgå från bruksföremål. Vid ett av tillfällena besöker gruppen ett närliggande museum. Visningarna sker i samtalsforum och deltagarnas reaktioner och intressen styr visningen. Alla i gruppen ska få känna sig sedda och delaktiga.

Vill du vara med?

Gruppverksamhet pågår i Aneby och är på gång att starta i Sävsjö, Vetlanda, Eksjö, Värnamo och Jönköping.

Är du intresserad, kontakta någon av nedanstående:

Ann Johansson, projektledare Studieförbundet Vuxenskolan, mobil 072-076 79 82 eller via e-post: ann.johansson@sv.se

Madeleine Svärd, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan, mobil 070-431 39 36 eller via e-post: madeleine.svard@sv.se 

Katarzyna Filipowicz, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län, mobil 0724-50 74 09 eller via e-post: katarzyna.filipowicz@rjl.se

Arrangör

Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Region Jönköpings län.

Till toppen av sidan